Adwords maakt geen uitzonderingen meer voor URL’s

Adwords

Op de blog van Google Adwords staat te lezen dat het beleid van het advertentieprogramma op het vlak van URL’s strikter zal worden toegepast. Het huidige beleid stelt dat de zichtbare URL gelijk moet zijn aan de bestemmings-URL en vanaf 1 april 2008 zullen op deze regel geen uitzonderingen meer worden toegestaan. Enige duiding is hier wel gewenst.

De URL’s die in het volgende voorbeeld gebruikt worden, zijn niet toegestaan:
www.google.co.uk (omdat de URL naar een andere website leidt)
www.gogle.com (hoewel de URL naar www.google.com wordt teruggeleid, is het gebruik ervan niet toegestaan)
www.gooogle.com (omdat je via deze URL terechtkomt op een pagina waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van www.google.com)

Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het gebruik van tracking-URL’s en subdomeinen.

Wat betreft het gebruik van de tracking-URL’s zorgt het gegeven voorbeeld voor meer duidelijkheid:

Zichtbare URL: www.google.com/adwords
Bestemmings-URL: www.trackingurl.com/google123
–> URL van de landingspagina: www.google.com is toegestaan

Zichtbare URL: www.google.com/adwords
Bestemmings-URL: www.trackingurl.com/google123
–> URL van de landingspagina: www.trackingurl.com is niet toegestaan

Het gebruik van subdomeinen is toegelaten indien het hoofddomein gelijk is aan de URL van de landingspagina.

Google Adwords raadt de adverteerders aan om voor 1 april 2008 de advertenties te herbekijken zodat ze niet voor verrassingen komen te staan in verband met afgekeurde advertenties.

Bron: Adwords Blogspot

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *