Adverteren op Google Maps

Het kon niet uitblijven: vanaf nu kan je adverteren op Google Maps. Bedrijven kunnen hun naam, hun gegevens, hun logo en eventueel hun openingsuren via advertenties plaatsen op de kaarten van Google Maps.

Om te kunnen adverteren (in Nederland, bedankt voor de opmerking Tom) hoef je enkel te beschikken over een Google AdWords account. Daarin kan je gebruik maken van de dienst lokale bedrijfsadvertenties om je ads te laten verschijnen. De dienst is vooral gericht op kleine en middelgrote ondernemers die plaatsgebonden promotie willen voeren, een doelpubliek dat Google AdWords tot op heden niet echt kon bereiken. Bedoeling is alles op termijn ook te integreren in Google Earth, dat al meer dan 200 miljoen keer werd gedownload.

Als een bezoeker op Google Maps een zoekopdracht uitvoert komen de lokale advertenties boven en onder de zoekresultaten en bovendien wordt er op de weergegeven kaart een icoon getoond. Als een gebruiker op het icoon of de advertentie klikt wordt er naar analogie met AdWords een bedrag afgeschreven. Zoals in de USA is trouwens de koppeling tussen de gewone Google zoekmachine en Google Maps ook niet veraf meer. Als je daar zoekt op bepaalde plaatsgebonden termen worden bepaalde resultaten weergegeven met Maps (zie afbeelding).

Google Maps Adwords

Sydney Mock, marketing manager van Google Benelux, verwacht dat de advertentiekosten (in het begin) lager zullen liggen dan voor ads bij de gewone zoekresultaten. Nog volgens hem is Google Maps intussen uitgegroeid tot de derde meest gebruikte site voor het zoeken naar bedrijven. Met dit soort advertenties hoopt Google ook in concurrentie te treden met lokale kranten en zelfs de Gouden Gids.

Voorlopig kan je nog gratis je bedrijfsgegevens toevoegen aan Google Maps via het Google Bedrijfscentrum, dus snel zijn voor het betalend wordt is de boodschap !

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *