5 drogredenen die je als copywriter maar beter vermijdt

Consumenten schuimen het internet af op zoek naar duidelijke antwoorden op hun vragen. Content marketing is dé manier waarop ondernemingen hierop inspelen. Maar de vraag is groot en er is nooit voldoende tijd, ruimte en geld. Daarom zie je wel eens dat copywriters het zichzelf makkelijk maken en zich in hun teksten op slechte argumenten beroepen. Drogredenen – redeneringen die aannemelijk klinken, maar eigenlijk geen steek houden – zijn nochtans een dooddoener voor de vertrouwensrelatie met de lezer.

Redeneerfouten en drogredenen

Copywriter

Als copywriter ben je elke dag bezig met argumenten en redeneringen. Je probeert je lezer tenslotte te overtuigen. Daarom zul je in je tekst redenen aanhalen om te bewijzen dat je stellingen kloppen. Je beroept je daarbij op premissen (aannames) en axioma’s (algemeen aanvaarde stellingen), probeert dan een (oorzakelijk) verband aan te tonen, en trekt daaruit een conclusie. Zowel gezonde redeneringen als drogredenen werken op die manier. Het verschil is dat de opeenvolging van premissen, verbanden en conclusies in het geval van een drogreden níét logisch is, en dat er ergens een redeneerfout is ingeslopen.

Vaak voorkomende drogredenen

We gebruiken in het dagelijkse leven vaak drogredenen. Soms gebruiken we ze moedwillig om ons gelijk te halen, maar vaker beseffen we niet eens dat het drogredenen zijn.

Hellend vlak of ‘slippery slope’

Je maakt je schuldig aan de hellendvlakredenering, beter bekend als de ‘slippery slope’, als je een gebeurtenis gebruikt om aan te tonen dat hierna alles mogelijk is. Een lichtjes overdreven voorbeeld: “Automatisch parkeren en hands-free driving? Voor je het weet bestuurt Google al onze auto’s en voeden robots zich met ons bloed!”

Overhaaste generalisatie

Als copywriters zich schuldig maken aan overhaaste generalisaties, heeft dat wellicht met de grote werkdruk te maken. Deze drogreden is erg eenvoudig: je haalt een of twee voorbeelden aan en neemt (onterecht) aan dat je hiermee een algemene stelling hebt bewezen. Zoals: “Wist je dat er nu meer vrouwen afstuderen met een masterdiploma? Het is duidelijk: vrouwen nemen het roer over. Bouw daarom een man cave nu het nog kan.”

Correlaties zijn geen bewijs voor een oorzakelijk verband

Dit is een klassieker. De drogredenaar haalt een correlatie aan en gaat er dan (opnieuw, onterecht) vanuit dat er een oorzakelijk verband bestaat. Het is niet omdat een onderzoek aantoont dat mensen met blauwe ogen liever citroentaart eten dan mensen met bruine ogen, dat een van de twee zaken de oorzaak is van de andere.

Cirkelredenering of ‘begging the question’

De cirkelredenering is een verbazend eenvoudige en herkenbare drogreden die toch vaak voorkomt. Waar komt het op neer? Je gebruikt je oorspronkelijke bewering om te bewijzen dat die bewering klopt. “Energiezuinig bouwen is belangrijk omdat we almaar spaarzamer moeten omspringen met stroom”, bijvoorbeeld.

Vals dilemma

Om dezelfde redenen waarom copywriters overhaast veralgemeningen gebruiken, zijn valse dilemma’s een populaire drogredenen. Time is running short en in plaats van een uitgebreide argumentering aan te voeren, beperk je de keuzes voor je consument tot twee of drie opties. Het dilemma tussen die opties is vals, want in de praktijk bestaan er bijna altijd nog veel meer alternatieven.

Als copywriter ben je maar beter op de hoogte van alle mogelijke redeneerfouten. Tenslotte wil je niet alleen je lezer overtuigen, maar ook een vertrouwensband opbouwen en onderhouden. Gezonde en eerlijke redeneringen zijn daarbij onmisbaar.

Executive Summary

Als copywriter wil je je lezer overtuigen, maar je probeert ook een vertrouwensband op te bouwen. Net daarom kun je deze drogredenen maar beter vermijden.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *