4 content marketing mythes ontkracht

Content Marketing

2013 zal geboekstaafd staan als het jaar waarin content marketing volwassen werd en niet langer een buzzword is. In 2014 zal die trend zich alleen maar verderzetten. Er doen heel veel definities en meningen over content marketing de ronde. Doe je het best zelf of besteed je het uit, hoeveel tijd moet je eraan besteden,… Hoog tijd dus om de puntjes op de i te zetten en een aantal mythes te ontkrachten.

Mythe 1: content marketing is gemakkelijk

Content marketing draait om het opbouwen van vertrouwen: een proces van lange adem dat inspanning kost. Content marketing is, in tegenstelling tot advertising, een levenslang proces dat je voortdurend in het oog houdt en op regelmatige basis moet analyseren. Daar staat tegenover dat het zijn vruchten afwerpt op voorwaarde dat je het op de juiste manier aanpakt.

Mythe 2: content marketing neemt niet veel tijd in beslag

Tijdsgebrek is de voornaamste reden dat bedrijven niet met content marketing beginnen. Je start er dan ook niet in een vingerknip mee en moet verschillende stappen doorlopen:

  • Content strategie ontwikkelen: dit omvat content audit, SEO, markt- en zoekwoordenonderzoek.
  • Content creatie: op regelmatige basis moet je unieke en relevante content publiceren.
  • Content verspreiden via de juiste kanalen: social media marketing, e-mail marketing en search marketing.
  • Content analyseren en bijsturen waar nodig: doelstellingen voorop stellen en monitoren.

Mythe 3: content marketing kan je automatiseren

‘Content en social media automatiseren is zoals een mannequin naar een netwerking event sturen.’ Het is een boutade, maar het vat goed samen waar het om draait. Content marketing is geen exacte wetenschap, je moet op een wendbare en flexibele manier te werk gaan. Sommige dingen zoals social monitoring en distributie kan je automatiseren, maar de belangrijkste aspecten moet je gewoon zelf in content-marketinghanden nemen.

Mythe 4: content marketing kan je intern doen

Bij veel bedrijven leeft het idee dat ze even snel iemand kunnen aannemen om een content marketing strategie uit te werken en te implementeren. Niets is minder waar: content marketing is specialistenwerk waar heel wat bij komt kijken. Experts vanuit verschillende disciplines worden erbij betrokken: copywriters en redacteurs, social media experts, mensen die kaas hebben gegeten SEO,…

Bron: Search Engine Watch

Executive Summary

Over content marketing doen er tal van definties en meningen de rond
Wij zetten de puntjes op de i.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *