10 redenen om uw PPC campagnes uit te besteden

Google Adwords, Yahoo Search Marketing, Microsoft AdCenter logoBedrijven vragen zich vaak af of het wel nuttig is hun Pay-Per-Click campagnes uit te besteden. “Waarom betalen als je het met een beetje moeite ook zelf kan doen?”, is een vaak gehoorde uitspraak. De ervaring leert ons echter dat het outsourcen van PPC campagnes vaak betere resultaten oplevert en dus op lange termijn voordeliger uitkomt dan het allemaal zelf te doen. Op Search Engine Land staan 10 relevante redenen die duidelijk maken dat je je PPC campagnes meestal beter uitbesteed aan een professioneel search marketing agency.

1 Opvolging van de campagnes

Een degelijke advertentiecampagne valt of staat met het beheer. Tenzij je werkt met een zeer beperkte campagne die over een miniem budget beschikken, moet je je campagnes minimaal wekelijks (en bij voorkeur dagelijks) bekijken en bijsturen. Zoektermen en biedingen moeten idealiter continu geoptimaliseerd worden om werkelijk succes te boeken.

2 Concurrentiegraad van de zoektermen

Als je een uitzonderlijke nichemarkt bespeelt waarvoor er quasi geen concurrentie bestaat op de zoekmachines, kom je er misschien wel mee weg alles zelf te doen. Je zet een beperkte PPC campagne op, laat deze maandenlang onaangeroerd en de bestellingen komen binnengestroomd. In het merendeel van de gevallen past dit plaatje echter totaal niet bij de werkelijkheid. De concurrentie op de meest gangbare zoektermen groeit elke dag exponentieel in zowat alle sectoren. Om dit de baas te kunnen, heb je absoluut nood aan een professioneel beheer van uw campagne. Kort op de bal spelen blijft immers essentiëel om goed te scoren.

3 Impact van de kwaliteitscores

Populaire advertentieplatformen, zoals Google en Yahoo, bepalen de positie van de advertenties en de effectieve kost-per-klik aan de hand van zgn. Quality Scores. Slechte landingspagina’s, of te algemene keywords, kunnen ervoor zorgen dat je opgezadeld wordt met minimum cpc’s van 4€ en meer. Enkel een professioneel opgezette campagne kan dit vermijden.

4 Conversietracking

Tenzij het je enkel om branding te doen is, zijn veel bezoekers en een hoge doorklikratio niet voldoende om te spreken van een succesvolle PPC campagne. Bij de meeste bedrijven draait het immers om de bottomline. SEA professionals tracken gedetailleerd welke zoektermen conversies opleveren. En dat zijn vaak niet de meest voor de hand liggende keywords. Een gedegen conversietracking (in combinatie met webanalytics) is van primordiaal belang voor de optimalisatie van PPC campagnes.

5 Verschillende zoekmachines

In onze contreien blijft Google natuurlijk dé almachtige zoekmachine. Maar ook de andere advertentieplatformen kunnen soms soelaas bieden voor uw bedrijf. Vaak liggen de kosten-per-klik bij pakweg Yahoo of AdCenter veel lager, waardoor ook de CPA aanzienlijk lager ligt dan bij grote broer, Google. Wie opteert voor outsourcing, wendt zich dus best tot een agentschap met ervaring en accreditatie op meer dan één PPC platvorm.

6 Nieuwe features

De meeste advertentieplatvormen brengen op regelmatige basis nieuwe features en updates uit. Het vergt de nodige ervaring en marktkennis om up-to-date te blijven temidden van de constante veranderingen in de SEA sector. Continu de vinger aan de pols houden, is absoluut noodzakelijk om het maximum te puren uit uw PPC campagnes.

7 Problem solving

De opstart en het beheer van PPC campagnes brengt steevast de nodige problemen met zich mee. Kleine adverteerders vinden vaak weinig of geen gehoor bij de Googles en Yahoos van deze wereld. Een professioneel agentschap dat werkt met grote advertentiebudgetten, beschikt normaliter over een persoonlijke account manager bij de grootste spelers. Hierdoor worden de meeste problemen veel vlotter opgelost dan wanneer u zelf de PPC bedrijven probeert te contacteren.

8 Nieuwe advertentieformaten

Zoals gezegd, de PPC advertentiemarkt staat nooit stil. Er worden zeer regelmatig nieuwe advertentieformaten op de markt gebracht, denk maar aan video- en mobile ads. Ga ten rade bij professionals voor inzicht in deze materie.

9 Klikfraude

Jammer genoeg ontsnappen ook PPC campagnes niet aan de vele vormen van bedrog op het wereldwijde web. In het geval van PPC gaat het dan meestal om klikfraude. Als amateur is het zeer moeilijk om dit op te vangen. Enkel professionele search marketing agencies beschikken over de nodige tools (en connecties bij de advertentieplatvormen) om het hoofd te bieden aan deze laag-bij-de-grondse praktijken

10 Nuttige tijdsbesteding?

Als bedrijfsleider of marketing manager besteed je je tijd meestal beter aan andere zaken dan het beheren en opvolgen van PPC campagnes. Het is veel nuttiger om je te wijden aan het bedenken en uitwerken van nieuwe producten, diensten, content en (marketing)strategieën. Laat de search engine advertising over aan de specialisten. Je zal er gegarandeerd tijd (en geld) mee besparen.

Bron: Search Engine Land

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *