Binnenkort betalen om posts op Facebook te promoten?

Wanneer je een post plaatst op Facebook, dan wordt deze post niet door iedereen van je vrienden gezien. Gemiddeld wordt een post door slechts 12% van je vrienden bekeken. Wie juist deze post te zien krijgt in de news feed, wordt bepaald door een algoritme, net zoals ook Google haar algoritme heeft om de sites in haar zoekresultaten te rangschikken. Veel hangt af van de populariteit van je vorige posts bij een bepaalde groep vrienden.

12% is niet echt veel, en daarom test Facebook momenteel een nieuwe functie waarbij je als gebruiker de mogelijkheid hebt om een post die je wil plaatsen te highlighten. Hierdoor zorg je ervoor dat je post door meerdere vrienden gezien wordt, aangezien Facebook ze bovenaan de news feed zal plaatsen.

Er lopen momenteel twee tests tegelijk. In de eerste test worden gebruikers gevraagd om te betalen om een post in de kijker te zetten, in de tweede test kunnen gebruikers een post gratis in de kijker zetten. Hiermee wil Facebook testen of de functie überhaupt in de smaak valt bij haar gebruikers, ongeacht of ze betalend is.

De testen lopen momenteel bij een beperkte groep gebruikers in Nieuw-Zeeland. Zij kunnen posts promoten door te betalen via kredietkaart of via Paypal.

Dalende inkomsten uit advertenties

Dat Facebook precies nu deze testen uitvoert is niet toevallig. Algemeen wordt verwacht dat Facebook eind deze week voor het eerst een notering krijgt op Nasdaq, en het bedrijf wil dan ook het signaal geven aan beleggers dat het wel degelijk bezig is met het zoeken naar nieuwe inkomsten. De inkomsten uit advertenties zijn de laatste maanden namelijk aan het terugvallen, en dat zorgt voor toenemende bezorgdheid bij de beleggers.

Of de nieuwe Highlight functie de oplossing is voor het inkomstenprobleem van Facebook is maar zeer de vraag. Ongetwijfeld zal Facebook hier veel aan kunnen verdienen, maar we betwijfelen of de meerderheid van de gebruikers wel bereid is om te betalen om een post op Facebook te promoten. We mogen niet vergeten dat een groot deel van de gebruikers op Facebook nog geen eigen inkomen hebben (scholieren, studenten, …), en daardoor niet bereid zullen zijn om te betalen voor een post. Het gevaar bestaat dan ook dat de gebruikers van Facebook in twee groepen onderverdeeld worden: zij die bereid zijn om te betalen, en zij die dat niet zijn.

Ongetwijfeld zal het voor een deel van de gebruikers op Facebook interessant zijn om bepaalde posts te promoten, maar de kans dat bepaalde gebruikers gaan spammen is niet ondenkbaar. Sommige gebruikers zouden wel eens geïrriteerd kunnen raken van het feit dat betalers steeds bovenaan verschijnen met een bericht dat eigenlijk helemaal niet interessant is, of zelfs neigt naar reclame.

Het idee om gebruikers te laten betalen om een post te promoten gaat bovendien ook in tegen het hele idee achter een sociaal netwerk. Mensen sluiten zich aan op een sociaal netwerk om rond te surfen en profielen van anderen te bekijken, om te netwerken. Het is belangrijk dat mensen daarbij zelf vrij kunnen bepalen met wie ze verbonden zijn, en met wie ze de meeste interacties hebben. Dat verhoogt ook het aantal pageviews op Facebook, wat een belangrijk argument is naar adverteerders toe. Door deze nieuwe Highlight functie zal dit idee voor een deel in het water vallen, aangezien interacties min of meer worden opgedrongen.

Als gebruikers iets willen promoten, dan kunnen ze dit doen via een fanpagina, en als ze willen betalen kunnen ze advertenties opzetten. Indien je deze promoties niet wil zien, kan je jezelf verwijderen als fan van een bepaalde pagina. Met de highlight functie bestaat het gevaar dat mensen ‘ge-defriend’ worden, waarvan we betwijfelen of Facebook dat scenario voor ogen heeft.

De nieuwe Highlight functie van Facebook lijkt ons dus niet echt een goed idee. Het lijkt er op dat Facebook zulke tests voornamelijk uitvoert met het oog op de beursgang later deze maand. Afwachten dus of Facebook zelf van koers zal wisselen eens het aandeel publiek te verkrijgen is.

Executive Summary

Wat? Facebook voert tests uit om te kijken of gebruikers willen betalen voor posts te promoten
Maar? Het lijkt er eerder op dat Facebook deze tests uitvoert om beleggers gerust te stellen.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *