Meer website bezoekers voor Bing maar krijgt MSN rake klappen?

bing-msnBing wilt en moet groeien. Wilt het het hoofd kunnen bieden aan Google, moet het de Google-gebruikers kunnen overtuigen over te schakelen naar hun zoekmachine. Om Bing meer naar voor te duwen, wordt momenteel de MSN site gebruikt. Maar wordt Bing nu voorgetrokken ten koste van MSN? Sommigen denken van wel, anderen spreken dat tegen.

Verschillende executives van het bedrijf hebben zich in de New York Post en Adweek uitgelaten over het huidige ‘onrecht’. Zo zou Bing trafiek afsnoepen van MSN door website bezoekers – die zoekopdrachten op de MSN site uitvoeren – naar een Bing zoekresultaten pagina te leiden. Daarenboven zouden op de MSN site ook meerdere links staan die kostbare ruimte van MSN en haar partners voor onder andere display advertising innemen. Die links zouden op de koop toe ook eerder naar een Bing zoekresultaat leiden dan naar een MSN  content pagina of een content pagina van een MSN partner.

Het aantal links zou in de komende maanden alleen maar toegenomen zijn, van zo’n 20% naar 50% en zou zelfs al enkele partnerships in gevaar gebracht hebben. Aangezien die partnersites minder links op de MSN site kunnen plaatsen door de overvloed aan Bing links, ontvingen zij ook minder trafiek wat zorgde voor de nodige oproer.

Een snelle blik (zie screenshot onder) toont ons dat er inderdaad wel meer links op de msn site staan. Maar om te zeggen dat ze alle waardevolle ruimte in beslag genomen is, lijkt ons een beetje overdreven.

MSN_sitemsn_sitemsn_site

Hoewel verscheidene executives anoniem hun ongenoegen uiten over de huidige online strategie waarbij MSN  zogezegd ‘verslonden’ wordt door Bing, is het management wel tevreden. Zo zouden de opbrengsten van online advertenties gestegen zijn en zou ook de trafiek van Bing én zelfs MSN gestegen zijn. Het management zegt dat het meer dan ooit investeert in het succes van de online diensten, zowel MSN als Bing dus. Content en partnership blijven zeer belangrijke onderdelen van de Microsoft online strategie alsook de groeiende zoekmachine.

Maar de reactie van de executives lijkt overdreven. Enerzijds omdat er voortdurend getest wordt met links en landingspagina’s om na te gaan wat het meeste trafiek en CTR oplevert en de MSN site dus meermaals verandert maar ook omdat volgens onderzoekscijfers de trafiek naar de MSN site niet gedaald is. Integendeel, het aantal unieke bezoekers van de MSN site is in december van 70,5 naar 74 miljoen gestegen.

Dat Bing een prominente plaats opneemt heeft dus een positieve invloed op beide online diensten. Want ook Bing is gegroeid. Op één jaar tijd van 38,8 miljoen naar zo’n 79,8 miljoen unieke bezoekers. Daarnaast groeit volgens comScore ook het marktaandeel van Bing. Het marktaandeel steeg in december van 11,8 naar 12% waardoor Bing (samen met Yahoo! search) nu 28% van alle Amerikaanse zoekopdrachten voor z’n rekening neemt. Bing is dus goed op weg om te kunnen concurreren op het niveau van Google dat trouwens ook gestegen is naar een marktaandeel van 66,6%.

Toch ligt de succes ratio van Bing hoger dan die van Google en dat zou net het USP van Bing kunnen zijn: betere zoekresultaten. Zo zou maar liefst 81% van alle zoekopdrachten geleid hebben tot het bezoek van een website terwijl dat bij Google ‘slechts’ 65% is. Bing bezit dus nog veel potentieel en zou misschien wel de beste zoekmachine kunnen worden.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *