Los de Belgische politieke impasse op met de G1000!

Ook de politieke impasse in België beu? Doe dan mee aan de G1000, een initiatief van David Van Reybroeck (schrijver van het boek Congo) en laat je mening horen!

De G1000

Op 11 november komen 1000 Belgen in Brussel samen om gezamenlijk te brainstormen over allerlei onderwerpen. In totaal worden meer dan 5000 ideeën herleid tot 25 thema’s die op hun beurt worden opgesplitst in 3 uiteindelijke thema’s. De 1000 deelnemers zijn verdeeld over 100 tafels met elk een vooraf bepaalde agenda. De conclusies uit die brainstormsessies worden vervolgens geprojecteerd op grote schermen waarna iedereen kan stemmen op elk van de oplossingen.

Na de G1000 zullen 24 deelnemers verder brainstormen over de oplossingen en daarvoor experts raadplegen. Wanneer alle oplossingen een concrete invulling hebben gekregen, worden ze overgebracht aan de Belgische politici. Op die manier wilt de G1000 bijdragen aan de oplossing van de politieke impasse in België.

De G-Homes

De 1000 deelnemers zijn geen vrijwilligers, maar worden geselecteerd door een onderzoeksbureau om een zo divers mogelijke groep te creëren. Wil je toch deelnemen aan de G1000, dan kan dat via de “G-Homes”. Dit is een online platform waarop elke Belg zich kan inschrijven om mee te brainstormen tijdens de top. Op die manier kan elke Belg meedenken over de toekomst van België.

Crowdsourcing zoals het hoort

Burgertoppen zoals de G1000 zijn niet nieuw en werden al eerder gedaan, maar het mooie aan deze top is dat het volledig gesourced wordt door de crowd, namelijk de Belgische bevolking. Op geen enkele manier heeft de regering of een bedrijf invloed gehad op de burgertop. De organisatie en ook het financiële aspect van de top gebeurt volledig door zo’n 800 vrijwilligers.

Via: Frank Watching

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *