Verbod op social media tijdens de Olympische Spelen?

Tijdens de Olympische Spelen moeten tickethouders zich aan strikte regels houden van zodra de Spelen begonnen zijn. Het Olympisch comité verbiedt namelijk zijn bezoekers om foto’s of video’s van de Spelen op Facebook of Twitter te plaatsen.

In de voorwaarden voor tickethouders staat letterlijk: “Beelden, video of geluidsopnames van de Spelen genomen door een tickethouder mogen enkel in de privésfeer gebruikt worden. Een tickethouder mag die opnames nergens publiceren, ook niet op sociale netwerksites of het internet in het algemeen. Die opnames mogen onder geen beding gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zij het op het internet of anderszins, en ze mogen ook niet aan derden overgemaakt worden voor commerciële doeleinden”.

Maar ervoor zorgen dat de bezoekers hun genomen foto’s voor zichzelf houden, zal op zijn minst ook een Olympische opdracht worden. Dat valt af te leiden uit de onderstaande infographic.

 

Executive Summary

Verbod op social media tijdens Olympische Spelen
Tijdens de Olympische Spelen mogen bezoekers geen foto’s of video’s van de evenementen op Facebook of Twitter plaatsen.

1 Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *