Online ad spend blijft aan terrein inwinnen

Online ad spend blijft groeien85 miljard dollar. De totale som die in 2011 werd gespendeerd aan online avertising, op wereldwijd niveau. Dat is omgerekend ongeveer een 65 miljard euro, goed voor een stijging van 16 percent ten opzichte van het vorige jaar. En online advertising blijft nog steeds groeien, ook in 2012, aldus GroupM. Volgens hen zal online ad spend op wereldwijd niveau dit jaar pieken tot maar liefst 98 miljard dollar, of 75 miljard euro. Moest dit inderdaad het geval zijn, dan zou online ad spend goed zijn voor zo’n 19 percent van de totale uitgaven voor advertising, globaal gezien. M.a.w., online advertising zou dan maar liefst een vijfde uitmaken van de wereldwijde totale adverteringsuitgaven!

Ook interessant om weten is dat het gemiddelde bedrag dat adverteerders spenderen aan online advertsing eveneens sterk gestegen is. Dit bedrag verdubbelde in omvang tussen 2006 en vorig jaar. Vooral Noorwegen was koploper in de gemiddelde gespendeerde som aan online adversting.

Qua verdeling over de werelddelen zien we duidelijk dat Noord-Amerika het leeuwendeel voor zich neemt: in 2011 waren ze verantwoordelijk voor om en bij 40 percent van de wereldwijde online ad spend. West-Europa volgde met 21 miljard dollar, na Azië met 24,8 miljard dollar. Deze verdeling zal zich volgens GroupM blijven voortzetten in 2012, waarbij Azië’s aandeel zal toenemen.

Adam Smith, GroupM Futures Director, voegt eraan toe: “We verwachten dat online zo’n 22 percent van de totaal gemeten advertising uitgaven zal uitmaken in ontwikkelde westerse economieën in 2012. Voor de snelgroeiende economieën schatten we dit op een goede 12 percent.”

Wat betreft online ad spend in social media, zal deze stijgen tot ongeveer 6 percent van de totale online ad spend. “Veruit de belangrijkste groeicomponent binnen online advertising”, vulde Smith aan.

Executive Summary

Wat? Online advertising zou zo wel eens een vijfde kunnen vertegenwoordigen van de totale ad spend, op wereldwijd niveau
En? Online advertising blijft dus groeien en aan terrein inwinnen!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *