Facebook maakt dronken stoners van je kinderen

The National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University (CASA) voerde een onderzoek naar de invloed van sociale media op tieners en kwam tot enkele zeer verontrustende conclusies. WebProNews vat de studie voor ons samen in enkele rake resultaten.

  • 70% van de 2000 deelnemende tieners gaf aan dagelijks sociale media te gebruiken
  • Een regelmatige gebruiker van sociale media heeft een veel grotere kans om te roken. VIJF keer meer zelfs!
  • Ook de kans dat de tiener alcohol drinkt ligt ongeveer 3 keer hoger bij actieve gebruikers van sociale media.
  • Het gebruik van marihuana ligt 2 maal hoger bij de tieners die dagelijks op sociale media zitten.

Gebruik en sociale media

De vraag is natuurlijk wat de oorzaak en wat het gevolg is. Zorgen sociale media voor een hogere kans op het gebruik van alcohol, sigaretten en drugs? Of zijn het net de tieners de experimenteren die meer sociale media gebruiken?  Hoewel je elke studie met enkele korrels zout moet nemen is het zeker een onderwerp waarover we jullie mening willen horen!

Leave A Comment




    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *