Twitter-Gnip partnership maakt Twitter data commercieel beschikbaar

Twitter_GnipTwitter en sociale data provider, Gnip, slagen de handen in elkaar om de Twitterdata commercieel beschikbaar te maken via de sociale media API van Gnip. De partnership is de eerste gestructureerde overeenkomst die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden van streaming Tweets aan te kopen en is bedoeld om sociale media analyse aan te moedigen.

Er is een grote vraag naar monitoring en analytics tools die bedrijven toelaat beter naar hun consumenten te luisteren op Twitter. Om aan de grote vraag tegemoet te komen, zal Gnip drie Twitter feed producten aanbieden:

Iedere ‘Hose’ zal verschillende niveaus van toegang bieden. Twitter Halfhose bijvoorbeeld, zal 50% van alle Twitter boodschappen bieden voor $360.000 per jaar.

Product Strategist en voormalig CEO, Evan Williams, verklaarde dat de partnership zeker geen monetisatie-inspanning is, maar eerder een bewuste beweging om Twitter data beschikbaar te maken voor bedrijven die het willen gebruiken om trends naar boven te brengen, influencers vast te stellen en om engagementsstatistieken te analyseren.

De vraag is alleen of met zo’n hoog prijskaartje ook kleine(re) bedrijven Twitter data zullen kunnen aankopen. De partnership op zich is anderzijds zeer interessant voor grote bedrijven om kort op de bal te spelen. Denken  we maar aan het olielek en de enorm negatieve publiciteit waar BP (niet alleen) op Twitter mee te kampen kreeg. Deze nieuwe technologie stelt hun nu in staat om snel en gericht de vragen van hun consumenten te beantwoorden.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *