All posts tagged evolutie web 2 0

Wat is Web 2.0 ? (Don’t) believe the hype !

Vandaag moest ik uitleggen wat Web 2.0 nu juist inhoudt, en ik kon niet tot een sluitende definitie komen. Ja, dat het iets met sociale netwerken te maken heeft, en user generated content. Ook tag clouds, AJAX, rich internet applications,…