All posts tagged crisis communicatie

Gepast reageren op een crisissituatie doe je zo!

Bedrijven slagen er doorgaans in hun communicatietechnieken aan te passen aan de specifieke behoeften van online communicatie. In crisissituaties daarentegen loopt de communicatie nog vaak in het honderd, wat het bedrijf heel wat schade berokkent. Daarom geven we enkele nuttige tips waarmee je je optimaal op zulke crisissituaties kunt voorbereiden.