Wahooly bouwt via hybride marketing aan succes van start-ups

Wahooly is een bedrijf dat start-ups helpt door verschillende marketingtechnieken en -kanalen als crowdfunding, influencer marketing en social media in te zetten. Ironisch genoeg zijn ze zelf nog een start-up die op zoek is naar investeerders, maar het is toch een sterk en vooral hedendaags concept.

Door middel van influencers en brand advocates wilt Wahooly startende bedrijven helpen om voet aan grond te krijgen, maar ook feedback te krijgen van early adopters en social media en online marketing specialisten.

Wahooly: helping start-ups since 2011Wahooly-logo

Het concept luidt als volgt: Wahooly zoekt een groep van 25000 influencers en brand advocates, m.a.w. personen op social media netwerken met veel fans en followers die de bekendheid van de producten van start-ups via hun accounts verspreiden. Bovendien zijn al die personen kenners van social media en zijn er ook heel wat developers, bloggers en zelfs twitter en facebook bekendheden bij. Zij kunnen dus ten eerst een zeer grote groep van mensen vertegenwoordigen (en dus ook beïnvloeden) en zij kunnen ten tweede ook bugs herkennen en aanbevelingen doen om het product te verbeteren.

Die 25000 personen vinden is hen recent dus al gelukt. Er zijn trouwens ook enkele Nederlanders en Belgen bij de ‘Wahooly members’ en je kan je bovendien ook nog steeds inschrijven voor jou ‘piece of pie’ op de homepage van de Wahooly site.

De volgende stap bestaat er dan uit om start-ups te zoeken. Wahooly wilt jaarlijks zo’n 200 start-ups helpen, 50 per kwartaal. Vervolgens analyseert Wahooly de start-up op het marktpotentieel en dergelijke. Ten slotte wordt nog bepaald hoeveel influencers het bedrijf wenst. De testgroepen zouden tussen de 5000 en de 8000 testers tellen en daartegenover stelt het bedrijf dan een bepaald percentage van de aandelen.

Echt zoeken moeten ze trouwens niet doen. Ondertussen hebben al 160 start-ups zich aangeboden om in het systeem van Wahooly in te stappen.

What’s in it for me?

Als tester krijg je in ruil jaarlijks 200 kansen voorgeschoteld om partner te worden van een bedrijf. Wahooly members zijn trouwens ook partners van
Wahooly zelf aangezien iedereen een bepaalde hoeveelheid aandelen bezit van Wahooly. Maar dus ook van de bedrijven waar de members op intekenen. Ieder van de 5000 tot 8000 testers krijgt een even grote hoeveelheid aandelen.

Members moeten op hun beurt dan de merkbekendheid van de nieuwe start-up vergroten waardoor die start-ups meteen aan een grote groep gebruikers geraken en zo ook makkelijker aan investeerders geraken. Des te meer de members hun followers en fans beïnvloeden des te groter hun aandeel in het bedrijf (of bedrijven) dat ze promoten wordt. Wahooly maakt dus op een vernuftige wijze gebruik van influencer marketing en de kracht van social media om andere start-ups van de grond te krijgen.

Een mooie win-win situatie aangezien zowel de bedrijven die gepromoot worden door influencers – wat tegenwoordig effectiever (maar ook goedkoper) is dan tv-spots en billboardcampagnes – als de influencers zelf baat hebben bij actieve Wahooly members. Win-win-win eigenlijk aangezien ook Wahooly gebaat is bij al het voorgaande…

Hoe werkt het Wahooly systeem dan?

Dus: Wahooly kiest zijn 200 start-ups, de members tekenen in op de bedrijven naar hun keuze en vervolgens worden zij brand advocates en testers. Wahooly berekent voor iedere persoon hoe groot zijn invloed werkelijk is. Dit doen ze via een complex algoritme dat ondermeer gebruikt maakt van de Klout gegevens van iedere persoon. Des te groter iemands sociale invloed is, des te groter diens aandeel in de start-up(s) wordt en des te meer exposure de start-ups krijgen. Kortom, het Wahooly systeem. Maar het er is meer…

Hoe groot dat aandeel van iedere Wahooly member is, welke bedrijven ze aandelen in hebben en hoe die bedrijven het doen kunnen de members volgen op het Wahooly dashboard. De winst voor de members wordt uitgekeerd wanneer een bedrijf het Wahooly systeem verlaat, zijnde via een verkoop van het bedrijf, de beursgang van het bedrijf of een aandelenterugkoop.

Wahooly-dashboard-portfolio

Gamification, influencer marketing, … Hybride marketing

En daar komt dan nog een (nieuwe) online marketingtechniek kijken: gamification. Wahooly en de start-ups geven de members de opdracht zoveel mogelijk invloed uit te oefenen via content creatie en curatie, social media, enzovoort. Kortom, alles wat meetbaar is, levert je ‘punten’ op. Aan de hand van je dashboard kan je dan volgen hoe goed (of slecht) je bezig bent waardoor je nog actiever zult bezig zijn met het beïnvloeden van je followers en fans. Ten slotte heeft Wahooly ook bragging rights voorzien aangezien je via social media ook nog eens zou kunnen delen hoeveel je aandeel in een bepaald bedrijf bedraagt.

Sounds great? Wel, dan kan je jezelf dus nog steeds inschrijven op de homepage. Voorwaarde is dat je wel wat sociale invloed kan uitoefenen, je Klout score zou zelfs meer dan 90 moeten bedragen. Ten slotte is er ook nog een aanmeldingsprocedure waarbij Wahooly je wat beter wilt leren kennen want, zoals ze zelf zeggen, worden leden ook partners.

Wij vinden het alleszins wel een zeer mooi concept: ‘rewarding social influence’. Het overstijgt online marketing eigenlijk en neemt eerder de vorm van hybride marketing aan. Want hoewel enkel de online invloed gemeten kan worden, weten we dat er voor 2012 voorspeld is dat we terug meer analoog met elkaar gaan communiceren, ondermeer via twunches e.d.. Dit betekent dus dat Wahooly en de start-ups van de voordelen van traditionele marketing kunnen genieten, namelijk ‘good old’ mond-aan-mondreclame. We vermoeden dan ook dat we hier het laatste nog niet van gehoord hebben…

Volg Wahooly zeker en vast op Twitter (@TeamWahooly), op Google+, en op Facebook om op de hoogte te blijven. En oh ja, via je Klout account kan je jezelf meteen aanmelden voor een Wahooly lidmaatschap…

En laat meteen ook weten wat jullie van Wahooly vinden?

Executive Summary

Wat? Start-up die andere start-ups gaat helpen via hybride marketing
En? Influencers en brand advocates kunnen zich nu aanmelden
What’s in it for me? Aandelen in Wahooly en de bedrijven die je promoot…

1 Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *