Social media steeds meer thuis in ‘het hedendaagse leven’

Dat social media steeds meer deel uitmaken van ons dagelijkse leven en we het moeten omarmen, ondervinden we dagelijks. Social media zijn onze nieuwsbronnen, onze manier om in contact te blijven met iedereen die deel uitmaakt van ons leven maar zijn ook onze kanalen om steun te betuigen, om hulp van de wereld in te roepen en nu ook als massacommunicatiemiddel tussen hulpdiensten en de bevolking. Dat is wat @politiemechelen dit weekend ontdekte op #maanrock.

Politie_op_TwitterSlechts een dag na het festival maakt de politie van Mechelen al een (voorzichtige) balans op. Dit weekend (voor, tijdens en na het festival) gebruikte de politie zowel Facebook als Twitter om de bezoekers van het festival in te lichten over “de bezettingsgraad van de parkings en fietsenstallingen, het verkeersverloop in de binnenstad, de genomen veiligheidsmaatregelen (en de naleving ervan) en het algemeen verloop van het politietoezicht.” Op verschillende van die (47) Facebook berichten kwam er ook reactie, wat uiteraard ook de bedoeling geweest is.

Naast Facebook gebruikte de politie ook Twitter omwille van “het belang van een snelle communicatie en een zeer grote interactie met het publiek”. De tweets van de politie hadden duidelijk succes:

Voor aanvang het Maanrock hadden ze 650 followers, na het festival 743

  • Voor, tijdens en na het festival werden 120 tweets gepubliceerd (veiligheidsinfo, info over het weer, bezettingsgraad parking en fietsenstallingen, info pendelbussen, oproepen aan het publiek tot medewerking, …)
  • De account @PolitieMechelen werd 87 keer vermeld in een tweet en/of werd een bericht geretweet
  • Ook kwamen er verschillende vragen van followers en deden een aantal onder hen ook een suggestie (crowdsourcing door politie, wie had dat gedacht?!)
  • Wel grappig is dat sommigen tweetten dat de politie zich niet moest bezighouden met tweeten
  • Volgens de politie was de overgrote meerderheid toch tevreden over het tweeten door de politie

Ten slotte was er soort van Twittersamenwerkingsverband tussen de politie en de organisatie van Maanrock. Zo tweette de organisatie (@maanrockinfo) enkel info over het festival zelf en tweette de politie op haar beurt over de veiligheid en de verkeersafhandeling. ‘Gemeenschappelijke’ berichten werden door de ene partij getweet en door de andere geretweet en vice versa.

Over het effect van het gebruik van social media op zo’n massamanifestatie wilt de politie zich nog niet uitspreken maar volgens hen (en de reacties die ze kregen) “vulde het toch een leemte op” en werd het ook door het publiek geapprecieerd.

Misschien volgend jaar het mobiel internet openstellen (mocht dat niet zo geweest zijn) zodat iedereen op de hoogte gesteld kan worden en ook iedereen kan reageren.

Ik vind het alleszins een knap en bovendien geslaagd initiatief. In deze tijden waar snelle (massa)communicatie een noodzaak is, moet er geëxperimenteerd worden met social media om na te gaan hoe deze kunnen helpen in zulke situaties. Meer en meer zien we dat social media wel degelijk een bijdrage leveren. Binnen enkele jaren (misschien zelfs maanden?) valt social media niet meer weg te denken op dergelijke events.

De evaluatie van de Mechelse politie kan je op hun website lezen.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *