Op het kruispunt van Social, Search en Online PR

Traffic, engagement en brand awareness zijn zeker zaken waar de nadruk wordt gelegd wanneer er over Social & Search gesproken wordt. Maar Social & Search inspanningen kunnen ook best werken om de aandacht te trekken van (al dan niet traditionele) journalisten en media. ZIj gebruiken uiteraard ook zelf Google en Social Media om op zoek te gaan naar de experten voor hun artikels.

Watch & Learn!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *