GeTwitter blijft onbeantwoord door verzekeraars

Sociale media activatie bij banken en verzekeraars.

De Nederlandse firma VODW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de activiteiten van dienstverleners via twitter. In het bijzonder hoe dat ze reageren of niet op de tweets die hen aanbelangen. Uit de (slechts) 300 onderzochte tweets bleek dat verzekeraars het minst response toonden (37%) tov Banken het meests (78%). De reden van deze enorme verschillen zou kunnen liggen aan het aantal tweets die er gebeuren in de respectievelijke sectoren. De banksector heeft vele malen meer tweets (een 100tal per dag) te verwerken t.o.v. de verzekeraars.

http://www.marketingtribune.nl/nieuws/vodw-tweets-leidden-nog-onvoldoende-tot-dialoog/

Sociale Media ‘outreach’ (uitreiken naar je gebruikers op sociale media) wordt steeds belangrijker geacht door marketeers.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *