Facebook beursgang: Morgan Stanley krijgt boete van 5 miljoen dollar

Mei 2012 zal in internetland herinnerd worden als de maand dat de Facebook naar de beurs ging. Een belangrijke gebeurtenis, dat staat buiten kijf. Maar voor vele investeerders en beursspelers betekende de Facebook beursgang een ware nachtmerrie om zo snel mogelijk te vergeten. De koers van de Facebook-aandelen kwam al meteen bij de beursintroductie in vrije val en maakte dat voor vele beursspeculanten, die zwaar hadden ingezet op Facebook, een financiële kater die nog altijd nazindert… De publieksopinie luidde dat de begeleidende banken (waaronder Morgan Stanley) onvoldoende informatie hadden gecommuniceerd naar te weinig analisten, waardoor de Facebook-koers bij de beursgang als een pudding ineen zakte…

Bevoorrechte informatie voor sommige analisten

Facebook beursgangMorgan Stanley, de Amerikaanse grootbank, begeleidde samen met een handvol andere banken Facebook’s beursgang. Naar aanleiding van beschuldigingen tot ongeoorloofde informatiedeling van de bank aan een select aantal analisten en beleggers, heeft de financiële toezichthouder te Massachusetts de bank beboet met 5 miljoen dollar (of 3,8 miljoen euro). Net voordat de Facebook-aandelen op de beurs te koop werden aangeboden, zou Morgan Stanley de inkomstenvooruitzichten van ‘s werelds grootste sociale netwerkingsite hebben herzien. Deze informatie zou vervolgens naar een beperkt aantal beursanalisten zijn gecommuniceerd, in plaats van het grote publiek. Op die manier werd er volgens de financiële toezichthouder een ongelijkheid geslagen tussen beleggers.

Na Citigroup (waartoe Citibank behoort), is Morgan Stanley dus de tweede bank die moet opdraaien voor de gebrekkige Facebook beursgang. Eind oktober werd Citigroup in dezelfde Amerikaanse staat beboet voor het lekken van kritieke financiële informatie door een analist naar technologieblog TechCrunch. Morgan Stanley blijkt echter positief te reageren op de regeling en zegt zich ertoe te verbinden alle reguleringen te respecteren.

William Galvin, topman bij de financiële regulator in de staat Massachusetts, garandeert verder te gaan met dit soort “flagrante gedrag” van de banken te recht te wijzen. Volgens hem is het belangrijk “een signaal uit te zenden om zo de aandacht van de banken te krijgen en de eerste stappen te ondernemen in het herstellen van het vertrouwen in de beurs.”

Executive Summary

Morgan Stanley moet 5 miljoen dollar boete betalen
Amerikaanse grootbank Morgan Stanley wordt beboet met 5 miljoen dollar voor de gebrekkige Facebook beursgang…

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *