Social media en SEO-links: positieve correlatie

Dan Zarrella, blogger voor Hubspot, stelde zich in een artikel op Seomoz.org de vraag of er een verband is tussen het delen op social media en de prestaties van de links dankzij SEO. Aan de hand van een speciale API, de Mozscape API, kon Zarrella op een wetenschappelijke manier een antwoord zoeken op deze vraag.

Zarrella stelde een database op van meer dan 25.000 url’s die minstens één keer gedeeld werden op de drie grootste sociale netwerken (Facebook, Twitter en LinkedIn). Een andere voorwaarde was dat deze shares ten minste één maand oud waren en minimaal één inkomende link hadden die ernaar verwijst.

Eerst keek Zarrella naar de relatie tussen het aantal keren dat een url werd getweet, en het aantal inkomende links die ernaar verwijzen. Er bleek een sterke positieve correlatie te zijn. De url’s die het meest ge-(re)tweet werden, kregen ook de meeste aandacht.

Daarna keek Zarrella naar Facebook. Ook daar ging het op dezelfde manier. De populariteit van Facebook heeft een positief effect op de populariteit van inkomende links.

Dezelfde vaststelling kon gedaan worden in het geval van LinkedIn. En opvallend: bij LinkedIn was deze relatie groter dan bij Facebook of Twitter.

Executive Summary

Social media en SEO-links: positieve correlatie
Dan Zarrella, blogger voor Hubspot, stelde zich de vraag of er een verband is tussen het delen op social media en de prestaties van de links dankzij SEO.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *