Gesprek met Adobe – DPS, Mobile Marketing & SocialAnalytics

Op DMF 2011 hadden wij een gesprek met zowel Paul Van Keeken (@PaulKKN), Group Marketing Manager Benelux, als met Mark Hoebe (@OnlineMark) Solutions Consultant van Adobe Systems Benelux. Een gesprek over hun nieuwe producten en hun toekomstvisie met enkele intrigerende antwoorden.

Wat zijn de voordelen van jullie social media analytics tool?

Het sterke punt van Adobe SocialAnalytics is dat je social media campagnes kan koppelen aan je business. Uiteraard gaan we dan verder dan monitoren. Aan de campagnes worden telkens de nodige data gekoppeld zodat marketeers kunnen analyseren: ‘dit levert social media ons op’.

Engagement data is belangrijk en dient een doel maar je kunt uit engagement data niet concreet halen wat de bijdrage van social media is geweest aan je omzet.  Adobe SocialAnalytics helpt o.a. die relatie wel te leggen.

SocialAnalytics meet dus de ROI van social media en creëert zo inzicht in het ‘untaggable web’ om uiteraard op termijn ook meer revenue te brengen.

Andere tools blijven vaak steken in engagement (likes e.d.), maar onze tool gaat verder en berekent naast bijvoorbeeld engagement data en sentiment ook de effectieve ROI van social media. En aangezien social media vandaag de dag een vast onderdeel is van de marketingmix, is de noodzaak van onze tool zeer groot.

Mark Hoebe_Adobe @ DMF 2011

 

Welke meerwaarde heeft jullie nieuwe Creative Suite voor mediabedrijven?

In eerste plaats is het belangrijk om even te kijken met welke trends & ontwikkelingen deze bedrijven te maken hebben. De voornaamste trend, die je ook hier op DMF ziet, is het feit dat de content die ze maken, op verschillende momenten, vaker en op verschillende type devices wordt geconsumeerd.

Dat gegeven realiseren zonder dat je kosten voor het produceren van die content disproportioneel gaan stijgen, dat is de grootste uitdaging voor die bedrijven.

De tweede uitdaging is het ‘monetizen’ van die content en belangrijk voor ons is dan om na te gaan hoe Adobe die bedrijven gaat helpen bij het monetizen van die content, ongeacht hoe en wanneer die content geconsumeerd wordt. We weten dat de traditionele industrie van dagbladen e.d. onder enorme druk staat. Zo vergrijst het ledenbestand en nemen de oplages af. Bedrijven moet dus nieuwe doelgroepen gaan opzoeken op een waaier aan devices en ten slotte moet je daar ook geld aan verdienen. Er moeten dus advertentiemogelijkheden zijn en men moet nieuwe verdienmodellen kunnen introduceren.

Logischerwijs sluiten de ontwikkelingen bij Adobe daar netjes op aan. Zo leveren we van origine al de creatietools die bedrijven in staat stellen om met bestaande kennis en kunde de content op te schalen naar een hoeveelheid van devices. Neem nu Adobe InDesign, waar het gros van alle gedrukte publicaties vandaag de dag mee wordt gemaakt, is vanaf versie 5.5 ook in staat om content interactief te maken en zodanig te verrijken  dat die ook op tablets geconsumeerd kan worden.

De tweede trend, het monetizen van de content, en de daarop aansluitende ontwikkeling is de lancering van ons nieuw product: Adobe Digital Publishing Suite. Sedert mei dit jaar is die uit bèta en de Suite stelt bedrijven dus in staat om content zoals digitale magazines en brochures naar tablets te brengen. De focus ligt uiteraard op tablets en in het bijzonder op de iPad en de Android devices.

Met behulp van de designers die je ‘in stal hebt’, kun je die content afleveren op een device. Maar uiteraard moet je ook de gegevens kunnen meten, je moet bepaalde verdienmodellen en viewers hebben, … Die hele set van oplossingen op die hele straat van content creatie tot content monetization wordt gefaciliteerd door DPS.

De kracht van het combineren van die twee punten & trends (content creatie & content monetization) is wat Adobe vandaag de dag te bieden heeft aan de traditionele mediasector maar ook aan creative professionals, reclamebureaus, etc. . Wij helpen bedrijven die het tij (van de neerwaartse trend qua revenue) willen keren.

Adobe_DMF2011

Wat zijn jullie toekomstplannen op vlak van mobile marketing aangezien jullie onlangs Nitobi overgenomen hebben?

De overname van Nitobi is erg vers en zeer recent aangekondigd. Op het vlak van mobile marketing hebben we in het algemeen een tweezijdige aanpak. Enerzijds willen we een platform neerzetten om een applicatie vanuit de gedachte ‘create once, deploy everywhere’ te realiseren. Dit doen we o.a. met Adobe AIR. AIR  is een runtime om een applicatie éénmalig te maken die vervolgens op allerlei devices en platformen dezelfde beleving garandeert. Aan de creatiekant zal de overname van Nitobi ons dus beter in staat stellen om die cross-platform en cross-device strategie verder invulling te geven.

De marketingkant, of laten we het ook weer de monetizationkant noemen, vullen we in door tegelijkertijd bij de creatiekant van die app al direct de nodige tags en de nodige meetinstrumenten aan te brengen die onze Adobe Online Marketing Suite en onze AdobeAnalytics tool in staat stellen om de ROI van zo’n app te kunnen meten. Zo’n app is een investering voor een bedrijf en als marketeer moet je kunnen aantonen wat de toegevoegde waarde van die investering in die app is geweest. En daar komen dan uiteraard onze Analytics tools bij kijken.

Adobe predikt op alle fronten, dus ook dat van mobile marketing, de integratie van enerzijds de creatieplatform kant met anderzijds Analytics. Als je dat goed integreert met elkaar, dan weet je wat je doet, kan je daaruit leren en kan je, als het goed is, succesvol worden.

Hoe zien jullie de toekomst van Flash in websites en mobiele applicaties? Gaat Flash verdwijnen of gaat het veranderingen ondergaan om op elk toestel compatibel te zijn?

De hype is gigantisch geweest om Flash en HTML5 tegen elkaar uit te spelen. Ik denk dat Adobe niet alleen in woorden maar ook in daden, zeker als je de aankondigingen op MAX 2011 in L.A. hebt gevolgd, dat met alle tools en ondersteuning die wij bieden voor HTML5, wordt duidelijk dat er een weg voor beide platformen is.

Doordat Flash met name de drijvende kracht is en zal zijn voor bepaalde toepassingen of bepaalde niches, zoals gaming en high-experience websites in de filmindustrie, merken we dat er zeker en vast een rol voor Flash is weggelegd in de toekomst. We zien trouwens ook dat de penetratie van Flash niet afneemt, sterker nog, het stijgt.

Daar waar wij HTML absoluut ondersteunen en helpen succesvol te worden als een nieuw platform, hebben wij uiteraard de ambitie om de beste tools voor HTML5 creatie te hebben, net zo goed als we de ambitie hebben om de beste creatietools voor Flash te hebben. Zo zie je aan de platformkant dat er voor beide clients een toekomst weggelegd is, zowel binnen als buiten Adobe.

Uiteraard moeten wij dan wel voldoende blijven innoveren in Flash. Dan denk ik dat wij willen afgerekend worden op de mate van innovatie in Flash. Nou, dan zien we dat er constant nieuwe devices en nieuwe verbeteringen (ondersteuning voor 3D & touch) ontwikkeld worden. Zo zie je ook dat de ‘gap’ met HTML5 groot is. Zal HTML5 dan de ‘commodity taken’ die Flash vandaag vervult, overnemen op een zeker punt? Ja, dat denk ik wel, maar dan is Flash al lang geëvolueerd tot een verder niveau.

2 Comments
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *