Trage mobile implementatie veroorzaakt ‘app gap’ bij bedrijven

Hoewel medewerkers volop gebruik maken van smartphones, mobiele apparaten en apps, zijn grote ondernemingen te weinig bezig met de ontwikkeling en de implementatie van mobiele applicaties voor medewerkers. Door deze ‘app gap’ lopen bedrijven heel wat kansen mis.

App gapTrage implementatie van mobile in de Benelux

Uit een onderzoek van Progress Software blijkt dat veel bedrijven te weinig in mobile investeren. Slechts 22% van de bevraagde ondernemingen werkt bijvoorbeeld aan een ‘mobility project’, hoewel 95% van de werknemers gebruik maken van eigen mobiele toestellen en applicaties. 92% van deze werknemers zijn er bovendien van overtuigd dat het niet ondersteunen van mobiele applicaties hun bedrijf een concurrentienadeel oplevert.

Ongeveer de helft van de bedrijfsleiders in de Benelux vindt dat mobile nu al redelijk belangrijk is voor organisaties, maar 75% van de ondernemers voorspelt dat mobile pas echt zal doorbreken binnen 5 jaar.

Waarom een ‘app gap’?

De reden waarom zoveel bedrijven kampen met een ‘app gap’, is omdat er nog al wat risico’s verbonden zijn aan het dichten van de ‘app gap’. Volgens het onderzoek van Progress Software zijn de belangrijkste risico’s bij het implementeren van een mobile strategie de beveiliging, extra investeringen en een blijvend benodigde technische ondersteuning. Bovendien maakt meer dan de helft van de ondervraagde ondernemingen zich zorgen over het feit dat ze niet voldoende vaardigheden bezitten om een geschikte applicatie of applicatie-interface te ontwikkelen voor verschillende mobiele apparaten.

Executive Summary

Bedrijven investeren te weinig in mobile
Daardoor is er in veel ondernemingen sprake van een ‘app gap’

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *