Naar één derde paid-search clicks via mobile eind 2013?

Onderzoeksbureau Marin Software heeft een rapport vrijgegeven over paid clicks, CPC en conversietrends, waarbij ze specifiek het mobiele verkeer onder de loep hebben genomen. Het rapport kreeg de naam “The State of Mobile Search Advertising in the World” mee, en werd opgesteld op basis van data die werd verzameld in 2012 uit 13 geografische regio’s waaronder UK, US, China, Australië en de Eurozone.

In het rapport zien we duidelijk een stijging van het aantal clicks via mobile devices. Marin Software voorspelt zelfs dat tegen eind 2013 een derde van alle paid click zoekverkeer in de VS afkomstig zal zijn van mobile devices. In December was dit al 23,4%, terwijl 18,4% van het advertentiebudget ook al naar mobiele toestellen ging.

Net zoals bij vorige rapporten van Marin Software, stellen ze ook nu weer de opvallende hoge CTR bij mobiele toestellen vast. De CTR is veel hoger bij smartphones en tablets, terwijl de CPC juist veel lager ligt. De conversies liggen dan weer lager op mobiele toestellen, aangezien er veel minder e-commerce sites zijn die mobiel zijn aangepast.

Google Adwords Enhanced Campaigns

De cijfers zijn afkomstig van 2012. In 2013 zal Google echter starten met het lanceren van de Enhanced Campaigns, waarover we vorige week verslag uitbrachten. In die Enhanced Campaigns zal Google PC’s en tablets beschouwen als gelijkaardige devices, aangezien zij van mening zijn dat het zoekgedrag van gebruikers op beide toestellen gelijkaardig is.

Dit heeft ook gevolgen voor statistieken, zoals we die nu in het rapport van Marin Software kunnen bekijken. Als adverteerder zal je niet meer kunnen profiteren van de (voorlopig nog) lagere CPC op tablet computers.

Google heeft deze beslissing onder andere genomen om de CPC’s op mobiele toestellen op te krikken. Maar uit het rapport van Marin Software blijkt ook dat CPC’s op smartphones en tablets snel stijgen, zelfs veel sneller dan de CPC van PC’s. Misschien was Google dus iets te vroeg met het lanceren van Enhanced Campaigns.

Executive Summary

Eén derde mobile tegen eind 2013?
Onderzoeksbureau Marin Software voorspelt dat tegen eind 2013 één derde van alle paid-search clicks in de VS afkomstig zal zijn van mobile.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *