Mobiel internet gebruik in België hinkt achterop

Hoewel we in België beschikken over een goed uitgebouwd 3G netwerk en ook al gewerkt wordt aan het 4G netwerk, ligt het mobiel internet gebruik in België een stuk lager dan het Europese gemiddelde. De wet die de koppelverkoop verbiedt, alsook de hoge abonnementskosten voor mobiel internet zouden de daarvan de oorzaak zijn

Mobiel internet gebruik BelgiëMobiel internet gebruik in België

Uit de cijfers van de jaarlijkse barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij die door de FOD Economie gepubliceerd werden, blijkt dat amper één op vijf Belgen gebruik maakt van mobiel internet. Het Europese gemiddelde overstijgt dat cijfer met maar liefst 43%.

Internetvoorzieningen in België

Zou het mobiel internet gebruik in België op een laag pitje staan door de internetvoorzieningen in ons land? Enkele cijfers vertellen ons alleszins van niet. De digitale kloof zou in ons land immers steeds kleiner worden. Slechts 14% van de Belgen zou nog nooit internet gebruikt hebben, terwijl dat cijfer in Europa 24,3% bedraagt.

Ook onze mobiele internetvoorzieningen volstaan ruimschoots om alle Belgen van mobiel internet te voorzien. Uit onderzoek bleek immers dat 92% van het Belgisch grondgebied een goede 3G dekking heeft, terwijl het Europees gemiddelde op 89,9% ligt. Proximus zou 94% van de bevolking 3G kunnen aanbieden, Mobistar 78% van de bevolking en Base biedt momenteel nog geen 3G aan. Door deze goede dekking heeft ongeveer 98% van de bevolking de mogelijkheid om thuis een 3G verbinding op te zetten. Bovendien ondervinden de Belgische operatoren nauwelijks capaciteitsproblemen en hebben ze weinig of geen last van overbelaste netwerken, net omdat mobiel internet gebruik in België achterop blijft.

Waarom blijft mobiel internet gebruik in België op een laag pitje?

De verklaring voor het geringe aantal Belgen dat gebruik maakt van mobiel internet, zou te vinden zijn in het feit dat mobiel internet in ons land duurder is dan in de buurlanden en door de wet de koppelverkoop verbiedt.

Via koppelverkoop zouden mobiele internet providers namelijk mobiele telefoons kunnen subsidiëren bij de aanschaf van een abonnement. Omdat deze koppelverkoop in België verboden is, zijn smarphones die mobiel internet toelaten erg duur. Minster Van Quickenborne zou echter wel van plan zijn om de koppelverkoop m.b.t. smartphones te legaliseren.

Daarnaast zijn de mobiele abonnementen in België ook zeer duur in vergelijking met de buurlanden. Er werden reeds nieuwe tariefplannen voorgesteld die aangepast werden aan het downloaden van gegevens via mobiele toestellen, maar deze zouden nog te hoog zijn.

Executive Summary

Mobiel internet gebruik in België 43% lager dan Europees gemiddelde
Verbod op koppelverkoop en dure mobiele abonnementen zouden de oorzaak zijn

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *