Is voicemail aan het einde van zijn bestaan toe?

Voicemail, de dienst die je een persoonlijk antwoordapparaat levert, lijkt aan het einde van zijn bestaan toe. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat een groot deel van de gebruikers niet meer naar zijn voicemailberichten luistert. Vooral KMO’s en drukke zelfstandigen lijken het gehad te hebben met deze mobiele dienst.

Is voicemail aan het einde van zijn bestaan toe? Lees hier het antwoord!

Voicemail is voorbijgestreefd

Uit een Amerikaans onderzoek bleek vorig jaar dat het aantal afgeluisterde voicemails met 14% gedaald was. Vooral KMO’s zien de voordelen van voicemail niet meer in en luisteren nog maar zelden naar hun ingesproken berichten. Cijfers tonen aan dat nog maar één derde van de kleine ondernemers voicemail berichten afluistert. Meer en meer hoor je dan ook voicemail begroetingen in de vorm van: “stuur maar een sms, want ik luister mijn voicemailberichten toch niet af”. Columnist Nick Bilton van de New York Times vindt het zelfs onbeleefd om voicemail berichten achter te laten. Hij vindt voicemail pure tijdverspilling.

Voicemail vervangen door sms en Facebook

Volgens Arnoud Wokke van weblog Tweakers is voicemail voorbijgestreefd. De technologie-expert vindt dat voicemail een technologie is die in de vorige eeuw thuishoort.

Een reden waarom voicemail zo weinig gebruikt wordt tegenwoordig, is omdat er steeds minder gebeld en gesms’t wordt. Mobiele internetdiensten zoals Facebook, Twitter en Whatsapp worden daarentegen alsmaar populairder, vooral bij de jongere generaties. Logisch, want deze gratis diensten bieden evenzeer de mogelijkheid om berichten achter te laten, terwijl je hier geen lange boodschap hoort vooraleer je de inhoud van het achtergelaten bericht te weten komt. Bovendien zijn deze mobiele internetdiensten een stuk overzichtelijker.

Is voicemail aan het einde van zijn bestaan toe?

Hoewel voicemail tegenwoordig veel minder gebruikt wordt, is voicemail nog niet helemaal afgeschreven. Sommige mensen vinden het typen van berichten veel werk en spreken lange boodschappen liever in via voicemail.

Executive Summary

Onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van de gebruikers niet meer naar zijn voicemailberichten luistert.
Vooral KMO’s en drukke zelfstandigen lijken het gehad te hebben met deze mobiele dienst.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *