FBI bespioneert jaarlijks tot 3.000 Google-gebruikers

In een blogpost schrijft Google dat het de voorbije 4 jaar meerdere malen gevraagd werd om gegevens door te sturen naar de FBI, in het kader van de nationale veiligheid. De voorbije 4 jaar zou het telkens tot 1000 aanvragen per jaar ontvangen hebben. Voor elk jaar zouden tussen de 1000 en de 2000 personen geviseerd worden. In 2010 werden er echter tussen de 2000 en de 3000 personen geviseerd.

Richard Salgado, het hoofd van de juridische dienst van Google, zegt dat zijn werkgever al enige tijd vragende partij was om transparanter te zijn omtrent het aantal keer dat Google gegevens moet doorsturen aan de FBI. Nu zou Google tot een overeenkomst gekomen zijn met de administratie van Barack Obama om jaarlijks een ruime indicatie te geven van het aantal aanvragen.

Het gaat slechts om een ruime indicatie van het aantal aanvragen, om buitenstaanders niet te veel inzicht te geven in lopende onderzoeken van de FBI. Richard Salgado is wel van plan om de cijfers jaarlijks te publiceren.

National Security Letters

De aanvragen van de FBI gebeuren in de vorm van National Security Letters. Deze ‘NSL’s’ zijn officiële, hoogst geheime aanvragen in het belang van de nationale veiligheid. Ze zijn een middel voor de FBI om gegevens op te vragen over burgers, zoals de communicatie en de financiën, zonder hiervoor eerst toestemming te krijgen van een rechter. Het is een zowat ongeschreven regel voor bedrijven om niet bekend te maken hoeveel NSL’s het heeft ontvangen van de FBI. Google is de eerste die nu die regel doorbreekt, zij het dus wel met hele vage cijfers.

Executive Summary

FBI bespioneert Google-gebruikers
Google ontvangt jaarlijks tot 1.000 National Security Letters van de FBI, om gegevens over burgers op te vragen.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *