Event Tracking in Google Analytics

Door doelen in te stellen in je Analytics account biedt Google je de mogelijkheid de prestaties van jouw websites op de voet  op te volgen. Hiervoor kon je drie verschillende doelen definiëren: URL-bestemming, Tijd op site en Pagina’s/Bezoek. Google Analytics voegt daar nu nog een vierde type aan toe.

Hoewel het op dit moment nog niet helemaal duidelijk is wanneer de nieuwe Google Analytics gelanceerd zal worden en de oude versie volledig zal vervangen, is het wel al mogelijk voor gebruikers om de bètaversie van de nieuwe Analytics reeds te testen. Blijkbaar heeft Google naar de feedback van haar gebruikers geluisterd en een nieuw, handig type doel toegevoegd, namelijk “Event tracking”.

Dit doel maakt het mogelijk voor de Analytics gebruiker om interacties te analyseren die los staan van pageviews. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan welke widget het meest wordt gebruikt, hoeveel een bepaald bestand van je website is gedownload of hoe lang een video is bekeken.

Event Tracking opstellen

Elk Event Tracking doel kan verder opgedeeld worden in Categorieën, Acties, Labels en Waardes. De categorie groepeert verschillende acties en de actie is een naam voor de interactie. Labels en Waardes zijn beide optionele parameters en kunnen gebruikt worden om extra informatie te verschaffen of een bepaalde waarde toe te kennen aan een bepaalde actie.

Event Tracking

Stel dat je een SEO cursus aanbiedt en je plaatst een link naar je cursusprogramma op je website, dan kan het interessant zijn om na te gaan hoe vaak je programma werd bekeken (en die resultaten eventueel vergelijken met het uiteindelijk aantal conversies). In dat geval kun je de volgende gegevens invullen:

Categorie: downloads

Actie: SEO cursus download

Label (optioneel): inschrijving

Waarde (optioneel): 20

Click to tweet!

Event Tracking en Bounce Rate

Volgens Google kan Event Tracking een invloed hebben op de bounce rate van bepaalde pagina’s, voornamelijk op pagina’s met media. Dit komt doordat Google Analytics de interactie meetelt als een extra request waardoor de bounce dus niet meer wordt beschouwd als een bounce. Hou hier dus rekening mee als je een aantal pagina’s hebt die je wilt analyseren a.h.v. de bounce rate.

Maak jij al gebruik van Event Tracking of de nieuwe Google Analytics? Laat ons weten wat je ervan vindt!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *