Pinterest grootste inspiratiebron voor online consumenten

Dat Facebook een heel interessant medium kan zijn voor retailers, dat hebben we in een vorige post al eens aangehaald. Maar desondanks de jonge evolutie blijkt ook Pinterest heel aantrekkelijk te zijn voor online retailers. Dat blijkt althans uit een studie die Bizrate Insights uitvoerde in de maand augustus bij 7431 online consumenten.

In deze studie van Bizrate Insights werden beide netwerken, Facebook en Pinterest, met elkaar vergeleken op het vlak van online shopping conversies en inspiratiebron voor aankopen. Beide netwerken worden door online consumenten gebruikt om in contact te treden met consumenten met dezelfde stijl en interesses, maar toch zien we enkele accentverschillen tussen Pinterest en Facebook.

Pinterest the place to be voor inspiratie

De studie toont aan dat Pinterest meer wordt gebruikt als inspiratiebron voor verdere aankopen online. Maar liefst 69% van de online consumenten gaf aan een product te hebben aangekocht of te willen aankopen nadat ze dit product ontdekt hebben tijdens een bezoek aan Pinterest. Bij Facebook is dat slechts 40% van de online consumenten. Bovendien gaven significant meer respondenten aan Pinterest te beschouwen als een netwerk om inspiratie op te doen voor aankopen, en om op de hoogte te blijven van nieuwe producten. Pinterest lijkt dus veel meer gericht op e-commerce dan Facebook.

Groter engagement bij Pinterest-gebruikers

Meer nog dan Facebook is Pinterest de plaats om in contact te treden en jezelf te associëren met merken en retailers. Volgens de studie is Pinterest de plaats bij uitstek voor de retailer om een geëngageerde fanbase uit te bouwen. Maar liefst 55% van de Pinterest gebruikers hebben het netwerk gebruikt om zich te engageren ten opzichte van een bepaald merk, terwijl slechts 48% van de gebruikers op Facebook dat netwerk gebruikten om zich te engageren voor een merk. Ook het soort engagement verschilt tussen beide netwerken. Daar waar Facebook-gebruikers vooral ‘Participators’ zijn, en deelnemen aan wedstrijden, zijn Pinterest-gebruikers echte ‘Creators’, die zelf content aanmaken en sharen op andere netwerken.

Groter bereik vs stijgende awareness

Op één domein blijft Facebook natuurlijk niet te verslaan, en dat is het bereik. Facebook heeft ondertussen al meer dan 1 miljard gebruikers, terwijl Pinterest nog steeds in volle opmars is. In de maand september had 63% van de online consumenten een Facebook-account, terwijl slechts 15% een Pinterest-account heeft. Toch blijft de awareness van Pinterest nog steeds stijgen, waardoor ook in de komende maanden het belang van Pinterest voor de reatailer alleen maar zal toenemen.

Executive Summary

Pinterest versus Facebook
Een studie van Bizrate Insights toont aan dat Pinterest steeds aantrekkelijker wordt op vlak van e-commerce.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *