Facebook IQ: Real Life. Real Insight. Real Action.

Facebook IQ

Het online gedrag van de consument heeft een enorme evolutie ondergaan afgelopen jaren. Consumenten surfen steeds meer via verschillende devices (smartphone, tablet, desktop, enz), waarbij bepaalde devices in specifieke situaties gebruikt worden. Zo kan je ‘s ochtends in de rij van de supermarkt via je smartphone in contact komen met een advertentie en ’s avonds het product van de advertentie pas kopen, zonder opnieuw de advertentie gezien te hebben. Is het dan fout te veronderstellen dat de advertentie niet heeft bijgedragen aan de conversie, omdat er niet rechtstreeks op geconverteerd werd? Facebook biedt marketeers met Facebook IQ een antwoord op deze vraag. De tool geeft hen inzicht in het multidevice gedrag van de consument, waardoor er meer gericht kan ingespeeld worden op het gedrag van de consument.

Wat is Facebook IQ?

Facebook IQ is een nieuwe rapporteringstool die afgelopen zomer werd gelanceerd. Hiermee krijgen marketeers waardevolle inzichten in het online gedrag van de consument. Om deze informatie te verzamelen, wordt cross-device tracking toegepast. Deze tracking geeft inzicht in het gebruik en het afgelegde traject over de verschillende devices heen. Op welk toestel komt de klant voor het eerst in contact met de advertentie? En op welk toestel wordt het meest geconverteerd?

De verzamelde data bevat bovendien gedetailleerde gegevens over de leeftijden, het geslacht, de interesses, de locaties, …. van de consumenten. Hierdoor kunnen marketeers nauwkeurig inspelen op hun specifieke doelgroepen en hun strategie afstellen op hun beoogde KPI’s.

De nieuwe rapporteringstool van Facebook brengt het traject van de consument in kaart vanaf de vertoning van de advertentie tot de conversie.

Click to tweet!

Voor wie is Facebook IQ van toepassing?

De nieuwe rapporteringstool van Facebook is vooral van toepassing voor marketeers en adverteerders. Ze kunnen gedetailleerd het traject van de consument evalueren vanaf de vertoning van de advertentie tot de effectieve conversie. De rapportering geeft duidelijk weer wanneer en voor welk doel, welk toestel gebruikt wordt. De informatie is heel waardevol voor hen en ze kunnen hun marketingstrategie nauwkeurig afstellen op de verworven inzichten.

Facebook vs Google

Facebook heeft meer dan 1.3 miljard gebruikers die dagelijks gemiddeld 36 minuten op het social media platform vertoeven. De data van Facebook IQ is dus enorm breed, waardoor waardevolle inzichten kunnen verworven worden. De Facebook IQ tool is een tegenhanger van concurrent Google, die de Adwords Tool gebruikt. Met Google Adwords worden, net zoals bij Facebook IQ, inzichten gecreëerd in het online gedrag van de consument. Google Adwords schat daarnaast ook het aantal conversies. De focus op het multidevice gebruik zorgt er tevens voor dat de nieuwe rapporteringstool van Facebook als een waardige concurrent van de Adwords tool wordt beschouwd.

Executive Summary

Consumenten surfen via verschillende devices. Deze devices worden in specifieke situaties gebruikt voor bepaalde doelstellingen. Hoe kan je als marketeer nu inzicht krijgen in het effect van een advertentie? Facebook IQ geeft je een gedetailleerd overzicht van het traject van de consument in deze multidevice omgeving, van de vertoning van de advertentie tot de conversie.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *