Facebook aangeklaagd voor plagiaat

Een Amerikaans patentbureau, dat een Nederlandse familie vertegenwoordigd, heeft een klacht ingediend bij een rechter in Virginia. In de klacht wordt Facebook beschuldigd van patentbreuk.

In 1998, 6 jaar voor de start van Facebook, zou de Nederlandse computerprogrammeur Jos van der Meer 2 patenten hebben aangevraagd, voor ideeën die sterke gelijkenissen zouden vertonen met de werkwijze van de huidige sociale netwerken zoals Facebook. De patenten werden in 2001 en in 2002 goedgekeurd.

Surfbook

In het eerste patent wordt een methode en apparatus beschreven voor het bijhouden van een online dagboek, Surfbook, met in dat dagboek referenties naar online multimedia. De beschrijving doet denken aan het delen van video’s en links, zoals we dat nu ook op Facebook doen.

Het tweede patent van Jos van der Meer gaat over het visueel voorstellen van deze referenties naar multimedia. Alle referenties die in je dagboek zouden worden gepost, zouden worden aangeboden door content providers, wat bij Facebook niet het geval is.

Jos van der Meer heeft geen van beide patenten ooit in de praktijk gebracht. De computerprogrammeur is in 2004 overleden. Zijn broer, Wil van der Meer, meent echter wel te weten dat Facebook patentbreuk heeft gepleegd. Hij heeft een Amerikaans patentbureau, Rembrant IP, ingeschakeld, om Facebook te vervolgen. Volgens hem is het niet voor het geld, maar wel voor de erkenning.

Weinig kans op slagen

Volgens analisten en juristen maakt de familie van der Meer weinig kans op slagen met deze klacht. Zelfs voor de patenten van van der Meer hadden andere organisaties al gelijkaardige ideeën, zoals bijvoorbeeld Geocities in de jaren 90. Ook daar kon je online content posten en delen met vrienden.

Toch is de kans reëel dat Facebook een som zal moeten betalen. In dat geval zal er waarschijnlijk een minnelijke schikking overeengekomen worden. Is dat het geval, dan geeft dat de klager een vrijgeleide om ook andere bedrijven aan te klagen met gelijkaardige ideeën.

Executive Summary

Facebook beschuldigd van plagiaat
Een Nederlandse familie heeft klacht ingediend tegen Facebook, en beschuldigt Facebook van patentbreuk.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *