Belg niet te vinden voor e-commerce

Belgen zijn niet geneigd om online spullen te kopen. Uit een onderzoek van AIB in samenwerking met Google blijkt dat slechts 18% van de Belgen met toegang tot internet in e-commercehet voorbije jaar iets online heeft gekocht. Daarmee scoren we niet goed in vergelijking met onze buurlanden. Zo doet bijvoorbeeld Nederland het een heel stuk beter met 37%. In Duitsland bedraagt het aantal e-commerce minded personen 32% en in Frankrijk 28%.

Belg zoekt relatief weinig online informatie op

Met ons pover rapportcijfer bungelen we aan het eind van een groep van 39 landen. De cijfers komen voort uit de ‘Consumer Barometer’ die op basis van een wereldwijd internet-onderzoek werd uitgevoerd. In ieder land werden minstens 2.500 consumenten bevraagd. Vooral immobiliën, tickets, hotels, vluchten en software worden online gekocht. Het onderzoek toont ook aan dat producten die online worden opgezocht, in vele gevallen ook online worden gekocht.

Kwart Belgen zoekt online voor aankoop

Het onderzoek bevat niet alleen gegevens over het online koopgedrag, maar ook over de mate waarin en de manier waarop consumenten online informatie zoeken over hun geplande aankoop. Ook daar behoren de Belgen niet tot de primussen van de klas. We hebben minder vertrouwen in het internet dan e-shoppers in onze buurlanden. 26% van de Belgische internet-gebruikers doet online opzoekingen vooraleer ze een product kopen. Hetzelfde percentage komt naar voor als het gaat over de producten te zien en te voelen en in realtime raad te vragen aan een expert. Ander opvallend cijfer: voor de meeste Belgische winkels vertegenwoordigt e-commerce minder dan 5% van hun omzet.

Mobiele opzoekingen stijgen sterk

Verder blijkt uit de ‘Consumer Barometer’ ook nog dat 79% van de Belgen internettoegang heeft. Het mobiele gebruik stijgt heel sterk: 22% van de Belgen gebruikt hun smartphone om online producten op te zoeken.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *