Fans worden conversation en community managers

Het managen van conversaties is een hot topic. Het is een vrij recent fenomeen en heel wat bedrijven worden ermee geconfronteerd. Je komt regelmatig vacatures voor conversation/community managers tegen en de bedrijfswereld is ervan overtuigd dat ze wel degelijk een toegevoegde waarde leveren. Steven Van Belleghem van Insites Consulting is een believer van het eerste uur en geldt met zijn boek ‘The Conversation Manager’ als vurig pleitbezorger.

Toch ziet hij bedreigingen. Het aantal conversations gaat onder invloed van sociale media stijl de hoogte in en bedrijven hebben moeite om de stroom aan gesprekken bij te houden. Maar Van Belleghem rijkt ook een oplossingen aan. Volgens hem kunnen bedrijven niet oneindig conversation managers blijven aanwerven. De consumenten zelf moeten worden ingeschakeld en de job wordt dan als het ware (gratis) uitbesteed aan de klanten. De case van 2dehands.be is een sprekend voorbeeld.

Pioniers van online tweedehandsspullen

2dehands.be geldt als de eerste site met tweehandsproducten in de Benelux. De initiatiefnemers moesten het business model van scratch beginnen. Alle categorieën en rubrieken op de site zijn in samenspraak met de bezoekers opgesteld. Bezoekers vroegen spontaan of ze zelf niet mee konden helpen. De online shop voor tweedehandsproducten heeft de lijn doorgetrokken en is nog een stap verder gegaan.

Fans contoleren zoekertjes

De traffic op de site spreekt voor zich: 600.000 bezoekers per dag voor gemiddeld 100.000 zoekertjes. Logisch dat er veel reacties worden gepost. 2dehands.be laat het grotendeels aan de fans over om de reacties te beantwoorden. Maar liefst 200 fans houden zich ermee bezig en controleren of het zoekertje aan de eisen voldoet. Als ze geen afdoend antwoord kunnen geven, wordt de vraag aan de helpdesk doorgespeeld.

Kwaliteit site wordt alleen maar beter

De strategie van 2dehands.be is even eenvoudig als geniaal: de site beter maken. De fans maken zelf gebruik van de site en door hun betrokkenheid hebben ze er alle baat bij om hun ‘job’ serieus te nemen. Via een forum houden ze contact met elkaar en worden er tips uitgewisseld. 2dehands.be heeft ook een community manager in dienst die het contact met de fans onderhoudt en hen wekelijks brieft. Een mooi staaltje van conversation management, zo veel is duidelijk.

Executive Summary

2dehands.be laat conversation management over aan fans
Meer dan 200 mensen behandelen reacties op zoekertjes

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *