Content marketing: hoe het succes van je content inspanningen meten?

Terwijl het over het algemeen vrij eenvoudig is om het succes van je marketing campagnes te meten, is het moeilijk om te achterhalen in hoeverre je content marketing waardevol was voor je campagne. Aangezien er steeds meer geïnvesteerd wordt in content marketing, groeit echter de behoefte om te meten of content wel rendeert. Daarom geven wij jou een overzicht van mogelijke manieren om het succes en de waarde van je content inspanningen te meten.

Content marketing - hoe het succes van content inspanningen metenWat meten?

De eerste stap om het succes van je content marketing campagne te meten, is jezelf enkele vragen stellen  omtrent de acties die je wil dat bezoekers ondernemen, de reacties die bezoekers zouden moeten hebben, hoe je wil dat bezoekers zich gedragen, etc.

Daarna zet je deze vragen om in een aantal specifieke statistieken:

  • Hoeveel keer werd de content bekeken, hoe lang waren bezoekers geïnteresseerd in deze content? Hoeveel andere pagina’s werden er bekeken?
  • Werden bezoeken omgezet in conversies? Hoeveel conversies werden gerealiseerd dankzij de content?
  • Werd je content gedeeld via sociale netwerken, zo ja door wie, hoeveel keer en op welke netwerken?
  • Hebben bezoekers comments achtergelaten?
  • ….

Vanuit deze vragen kan je in Google Analytics enkele segmenten en custom reports opstellen om zo een antwoord te vinden op je vragen.

Interessante organische rapporten

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten hoe elke post gepresteerd heeft. Creëer daarom een custom report in Google Analytics, zodat je informatie hebt over de bezoekers, de bounce rates, de conversieratio’s, en andere interessante statistieken per specifieke post. Je kan tevens rapporten maken per auteur, zodat je de individuele prestatie van je copywriters kan evalueren.

Daarnaast zijn de multi-channel trechters en de statistieken omtrent de beste conversiepaden zeer interessant om het succes van content inspanningen te meten. Door bijvoorbeeld een aangepaste kanaalgroep te maken kan je achterhalen welke delen van je website of blogartikels tot de meeste conversies hebben geleid en welke onderdelen van de website nog verbeterd kunnen worden.

Regex

Als je nog meer specifieke informatie wil, kan je steeds beroep doen op Regex. Aan de hand van specifieke Regular Expressions kan je bijvoorbeeld te weten komen welke bepaalde keywords, URL’s, verkeersbronnen, etc. tot de meeste bezoekers hebben geleid om zo je content marketing campagnes grondig te onderzoeken. Bovendien kunnen deze Regular Expressions ook gebruikt worden om interessante custom reports te maken.

Sociale statistieken

Als je veel gebruik maakt van sociale media, kan het handig zijn om te weten welk sociaal medium het meest waardevol is voor jouw content marketing. Je kan onder meer nagaan hoeveel facebook likes je artikel kreeg, hoeveel retweets er waren, welke comments gegeven werden, etc. Dankzij het onderdeel ‘sociaal’ van Google Analytics kan je bovendien heel wat de weten komen over de prestaties van je content binnen de sociale media

Executive Summary

In hoeverre hebben jouw content inspanningen bijgedragen aan een succesvolle marketingcampagne?
Ontdek hoe je via Google Analytics de waarde van je content inspanningen meet.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *