Bedrijven missen doordachte content marketing strategie

Tijdens de voorbije twee jaar is het aantal wereldwijde zoekopdrachten op de term ‘content marketing’ meer dan verdubbeld. Dat geeft een indicatie over hoe ‘hot’ deze vorm van marketing op korte tijd is geworden. Digitale content marketing zit ook volop in de lift. Google hecht hoe langer hoe meer belang aan waardevolle en relevante content wat ook tot uiting komt in de updates van het Google algoritme (zoals Panda of Penguin).

90% erkent de waarde van content marketing

Met het Content Marketing Survey Report 2012 legden de initiatiefnemers Econsultancy en Outbrain hun oor te luisteren bij 1.300 marketeers. En wat blijkt? Ook bij hen is content marketing top of mind! Meer dan 90% van de respondenten erkent het belang van content marketing, maar dat vertaalt zich niet in de praktijk. Het
onderzoek toont aan dat slechts 38% van de marketeers een doordachte content marketing strategie hebben. Vreemd, want om een plan succesvol te kunnen uitvoeren, moet je net beginnen bij een goede strategie.

Duidelijke strategie is een must

Organisaties die zichzelf serieus nemen, beschikken over een duidelijke bedrijfsstrategie die ze als kompas gebruiken doorheen de operationele werking. Ze kunnen er te allen tijde op terugvallen. Waarom zou je dat dan niet opstellen voor andere disciplines zoals content marketing? Je hebt er alleen maar baat bij en het
dwingt je om na te denken over een gepaste manier van aanpak. Als ook je medewerkers ervan doordrongen geraken, zal het je geen windeieren leggen.

Content marketing is meer dan een banaal tekstje

Uit de online survey van Econsultancy blijkt overigens ook dat 73% van de digitale marketeers het eens is met de stelling dat merken (moeten) evolueren naar uitgevers. En meer dan 90% ziet content marketing in 2013 alleen maar belangrijker worden. De vraag of organisaties zich met content marketing bezighouden, lijkt
dus niet meer relevant. De manier waarop ze dat doen, des te meer. En daar wringt het schoentje. Content marketing komt in (te) veel gevallen nog neer op een stukje (commerciële) tekst die op de bedrijfswebsite wordt geplaatst.

Waarom content marketing mislukt

Wat zijn de voornaamste zaken die een uitgekiend content marketing beleid in de weg staan? Op een en twee staan respectievelijk: gebrek aan mensen en gebrek aan middelen. Kwamen ook nog naar voor als argumenten: gebrek aan kennis/training en gebrek aan content creation skills.

Content marketing nog in de kinderschoenen

Het moge duidelijk zijn dat er nog weinig marketeers rondlopen die het belang van content marketing onderschatten. Maar dat er nog werk aan de winkel is om content marketing succesvol in de praktijk te brengen, is een understatement!

Executive Summary

Marketeers erkennen belang van content marketing
Slechts 38% heeft een uitgestippelde strategie

3 Comments

 1. Stefan

  9 months ago

  Alles begint met je content, maar alleen content is niet voldoende. Er zullen altijd meerdere factoren van toepassing zijn.

 2. Jan

  8 months ago

  Mee eens met Stefan. Je kunt mooiste content schrijven, maar de site moet ook een doel en een richting hebben… om maar wat te noemen.

 3. cskin10

  8 months ago

  wonderful site, I am happy to know about your site. Tanks admin.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *