Yahoo terug naar kortere tekstadvertenties

Yahoo is op zoek waarom de ctr (click-through-rates) slechts 50% zijn van diegene die Google haalt. Mogelijkerwijze is één van de redenen de langere advertentietekst. Yahoo komt er dus van terug en gaat, net als Google 70 characters, titel van 25 characters buiten beschouwing gelaten, toelaten.

Voor Marketers die cross-netwerk werken is deze standardizatie een welgekomen geschenk.

Yahoo, Marketers Agree: Shorter Is Better (for Text Ads) · MarketingVOX

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *