Yahoo! Publishers Network Screen Shots

Jensense heeft op z’n site enkele screenshots van het nieuwe Yahoo publishers network gezet. Wat vooral opvalt is dat het systeem enorm op Google AdSense lijkt. Uiteraard zullen er altijd wel gelijklopende functies bestaan, maar de gelijkenis gaat in dit geval wel erg ver… Oordeel zelf

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *