Yahoo, de volgende overnameprooi van Google?

Afgelopen weekend meldden verscheidene bronnen dat Google al met minstens twee venture capital firms gepraat heeft om hen te helpen bij de overname van de core business van Yahoo!. Mocht dit lukken, krijgt Google een nog sterkere positie op de markt van zoekmachines…

Een vertrouwelijke bron die bekend is met de affaire meldde afgelopen weekend dat Google al met minstens 2 partijen gesproken heeft om Yahoo! over te nemen. Yahoo! sukkelt al langer en ‘partner’ Microsoft lag ook al op de loer om Yahoo! over te nemen. Zo zouden ook zij al gesprekken gevoerd hebben om Yahoo! over te nemen.

Is Yahoo! een meerwaarde voor Google?

Of Yahoo! echt een meerwaarde zou zijn voor Google, valt enigszins te betwijfelen. Google heeft alle ‘zoekmachinekennis’ al in huis en voor het kleine marktaandeel moet Google het ook al niet doen. Anderzijds scherpt het wel de concurrentiestrijd met Bing aan en halen ze twee sterke producten in huis, nl.: Flickr & Yahoo! Answers. Producten die Google naar alle waarschijnlijkheid in leven zou houden aangezien uit Google Answers de stekker al getrokken is. Wellicht zouden Picasa & Flickr dan samengevoegd worden.

Ten slotte is ook Yahoo! mail een belangrijke aanwinst aangezien dat momenteel nog de grootste mailclient is. Door Yahoo! over te nemen, ontneemt Google de concurrentie op vele vlakken elke mogelijkheid om een belangrijk marktaandeel te behalen. Qua search is Google sowieso de grootste en als je daar het (minieme) marktaandeel van Yahoo! nog eens bijtelt, dan heeft de concurrentie niet veel meer in de pap te brokken. Ook op vlak van mail wordt Google dan de onbetwiste marktleider door Yahoo! mail & Gmail te combineren. En ten slotte ook op vlak van de webalbums: door de gebruikers van Picasa & Flickr samen te voegen, behaalt Google ook daar de positie van marktleider.

Interesse in de core business van Yahoo!

Maar als we de berichten goed lezen, wilt Google de ‘core business’ van Yahoo! overnemen. De core business van Yahoo! is de laatste jaren nogal veranderd. Enerzijds heb je de zoekmachine maar anderzijds heb je ook het hele (content) netwerk van Yahoo! sites. Naar verluidt zou Google uit zijn op die sites om langs die weg extra advertentie-inkomsten te generen.

Als Google enkel de core business wilt, laten ze Flickr, Yahoo! Answers en Yahoo! Mail dan achterwege? Of dipte Google z’n teen gewoon even in het water om te voelen wat de mogelijkheden zijn? Want er zijn ook nog andere kapers op de kust zoals Microsoft, maar ook Ali Baba, waarvan Yahoo! 40% aandelen in bezit heeft, zou geïnteresseerd zijn in Yahoo!. Maar vooraleer die kapers een kans krijgen om Yahoo! over te kopen, moet Yahoo! zelf beslissen ‘zichzelf te koop aan te bieden’.

Executive Summary

Wat?Google toont opnieuw interesse in Yahoo!
En?Alleen de core business lijkt Google te interesseren
Maar? Ook Ali Baba & Microsoft liggen op de loer…

1 Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *