SSL protocol verplicht door AdWords voor betalingen

SSL certificaat beveiligt je website

Vanaf 17 mei worden er strengere regels actief voor Google AdWords. Persoonlijke gegevens, opt out en SSL certificatie zijn enkele elementen die aan bod komen in de nieuwe richtlijnen. Deze aanpassingen komen er na heftige kritiek op de manier waarop Google met internet privacy omgaat.

Het was al verplicht om op je website duidelijk te omschrijven waarvoor je persoonlijke gegevens van je bezoekers gebruikt. Voortaan moet je echter vooraf vermelden waarvoor verzamelde gegevens zoals een telefoonnummer, volledige naam of geboortedatum worden aangewend. Daarnaast moet je bij de inschrijving op een nieuwsbrief de opties voor opt out uitleggen.

SSL protocol

Voor gevoelige gegevens gaat Google echter een stap verder. SSL (Secure Sockets Layer) wordt voortaan verplicht als je omgaat met betalingen of identificatiegegevens zoals een rijksregisternummer.

Met een SSL protocol op je website maak je bezoekers duidelijk dat je website en de gegevens die ze verzenden beveiligd zijn. Voor betalingen en social media wordt SSL certificatie een standaard. De bekendste toepassing is https voor creditcard gegevens.

Google helpt marketeers met een uitleg over SSL, hoewel de meeste e-commerce websites al veel langer beveiliging toepassen voor gevoelige informatie. Ook Facebook, Twitter en Foursquare gebruiken deze techniek om persoonlijke gegevens te beschermen. Google heeft een website aangemaakt met een volledige lijst aan persoonlijke gegevens die beschermd moeten worden.

Mijn quality score is 1/10

Enkele weken geleden heeft Google een update gedaan aan de manier waarop de landinspagina quality score wordt weergegeven in AdWords. Als je landingspagina niet voldoet aan de richtlijnen van Google zal voortaan “site suspended’ of “site disapproved” worden getoond in plaats van een quality score van 1/10.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *