Sociaal netwerken gezegend door de Kerk!

social_media_en_de_kerkVoor alle gelovige zieltjes onder jullie: de Paus heeft zijn zegen gegeven voor het sociaal netwerken. Maak dus gerust enkele sociale profielen aan en verspreid het goede woord van onze Heer via social media. Want daar dienen ze volgens Paus Benedictus XVI voor. Wel heeft de Paus enkele richtlijnen opgesteld voor het christelijk gebruik van social media en digitale communicatie.

In zijn boodschap voor de 45e wereldcommunicatie dag wilde de Paus de aandacht vestigen op een nieuw fenomeen dat dit tijdperk met zich meebrengt en waar wij maar al te goed vertrouwd mee zijn: het internet en de mogelijkheid om via het internet te communiceren en te netwerken. Het internet brengt net als andere revoluties enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Zo verandert niet alleen de manier waarop we communiceren maar ook het communiceren zelf. Daarom acht de Paus het toch zeer belangrijk om enkele richtlijnen op te stellen voor het christelijk gebruik van het internet en meer bepaald social media.

Het belangrijkste voor het sociaal netwerken door de christelijke gebruikers is dat ze ‘integer en eerlijk communiceren’. Dat mensen zich bezig houden met sociaal netwerken en zich daarvoor begeven op social media is volgens de Paus niet meer dan logisch: “de waarheid van Christus is het volledige en authentieke antwoord op dat menselijk verlangen naar relaties, gemeenschap en betekenis wat wordt weerspiegeld door de immense populariteit van de sociale netwerken. De christelijke manier om aanwezig te zijn in de digitale wereld is in de vorm van een eerlijke, open en verantwoorde communicatie die respectvol is tegenover anderen.” Mensen hebben volgens het christelijk geloof logischerwijs altijd recht gehad op relaties en een gemeenschap en bij social media is dit volgens de Paus niet anders.

De Paus ziet het sociaal netwerken dus als een nieuwe manier om het geloof en het evangelie te verkondigen. In zijn toespraak nodigt hij christenen uit om “vertrouwelijk en met een geïnformeerde en verantwoordelijke creativiteit het netwerk van relaties, die het digitale tijdperk mogelijk gemaakt heeft, te vervoegen.” Simpelweg omdat dat netwerk “een integraal onderdeel is van het menselijk leven”. Hij voegt er zelfs nog aan toe dat “ook in dit veld (het internet) het de taak van de christenen is om ons geloof te verkondigen.”

Maar de Paus gaat nog een stapje verder. Hij weet dat niet alleen zijn volgelingen zich op het internet begeven, maar dat ook paters en priesters onderdeel zijn van de digitale wereld of dat zouden moeten zijn. Juist daarom heeft hij zich ook tot hen gericht en hen gevraagd om niet alleen via een website online vertegenwoordigd te zijn maar ook door te bloggen via een blog website. Een blog website en andere web tools voor digitale communicatie moeten door verspreiders van het geloof gebruikt worden om ook digitaal het christelijk geloof te verkondigen. De conversatie ligt momenteel buiten bereik van de priesters want de conversatie wordt veelal online gevoerd en dat is een leegte die Paus Benedictus wil opvullen. Dat er in de digitale wereld veel mogelijkheden liggen, kan niemand ontkennen, maar kan De Kerk die kansen ook verzilveren?

De recente schandalen bij De Kerk hebben duidelijk hun doorslag gehad in het aantal christenen. Velen hebben zich laten ontdopen, waaronder ook veel jongeren. Om het aantal gelovige volgers dus terug op te drijven, lijkt De Kerk nu (na een Youtube kanaal en Facebook en iPhone apps) in te zetten op social media. Van sociale volgers gelovige volgers maken? Het is een mooie missie, maar of jongeren en mensen in het algemeen zich aangetrokken zullen voelen tot de digitale communicatie van De Kerk, valt af te wachten. Toch verdient De Kerk wel degelijk krediet voor deze ‘moedige stap’ in de digitale wereld. Blijkbaar weten ze dat om jongeren aan te spreken, je ze daar moet aanspreken waar ze het meest vertoeven en op de door hun gebruikte manier(en). U raadt het al: op sociale media en via digitale communicatie.

1 Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *