Segmenteer nu nog accurater via de nieuwe ‘Segment Builder’ van Google!

Segmenting, targeting, postioning. Een heilige drievuldigheid binnen het marketinglandschap. Maar hoe vertalen we dit principe bijvoorbeeld correct naar E-Commerce toe? Google tracht al enkele jaren om via hun gratis tool – Google Analytics – een overzicht te geven van websitebezoeken, online conversies, bezoekersstromen, etc. Vorige week  lanceerde Google alvast een nieuwe functionaliteit waardoor het segmenteren van je traffic nog accurater en vollediger kan benaderd worden.

Wat is er nieuw?

Google Analytics stelt momenteel al enkele methoden ter beschikking om je bezoeken op je website of webshop te gaan segmenteren. Zo zijn er enerzijds de standaard ingestelde segmenten (zoals: paid traffic, nieuwe bezoekers, terugkomende bezoeken, bezoeken met conversie, etc.). Anderzijds beschik je binnen Google Analytics ook over een geavanceerde manier om te segmenteren. Via deze functionaliteit kan je op maat van je behoeften, segmenten opstellen die betrekking hebben op telkens één bezoek.

Google stelde vorige week hun nieuwe ‘Segment Builder’ voor, die de komende maanden zal uitgerold worden. De grootste vernieuwing is de verruiming van het begrip ‘visit‘. Tot nu toe worden de segmenten opgebouwd vanuit elk bezoek afzonderlijk. De nieuwe Segment Builder maakt het mogelijk om het gedrag over verschillende bezoeken heen te gaan registeren en te meten. Dit tot 90 dagen lang. Op deze manier kan men de verschillende bezoeken van één persoon gaan opvolgen en de conversies of omzet over een langere periode gaan registeren en evalueren. Zo voorkomt men dat de kwaliteit van een bezoek telkens wordt afgerekend op slechts één momentopname.

Voordelen voor ondernemingen

Op basis van deze nieuwe functionaliteit kunnen online retailers of webshops bezoeken correcter gaan toewijzen, aangezien ze het gedrag van een consument over een langere periode kunnen analyseren. Zo worden conversies of omzetcijfers niet meer geïsoleerd benaderd (nl. op basis van één bezoek), maar cumulatief (over verschillende bezoeken heen), wat een betere benadering vormt voor de werkelijke klantenwaarde!

Executive Summary

Google lanceerde vorige week zijn nieuwe segmentatietool.

Segmenteren wordt nog accurater!

1 Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *