Reclame op internet gericht op jongeren is waardeloos

jongeren en online advertentiesMen kan tegenwoordig niet meer op het internet surfen zonder te stoten op online advertenties. Reclame op het internet is enorm aan het groeien tegenover traditioneel adverteren en er zijn ook wel enkele gelijkenissen. Zo kan reclame op het internet net als reclame op televisie soms vervelende vormen aannemen, denk maar aan die vervelende pop-ups. De vraag die dan bij velen op komt is of iemand echt geïnteresseerd is in deze informatie tijdens het surfen. Misschien is die interactieve reclamestrategie meer op jongeren gericht? En wat vinden die jongeren er dan van?

Jongeren consumeren niet snel

Uit een enquête van de Consumentenautoriteit en de Nationale Jeugdraad Raad (NJR) onder jongeren naar de reclame op sociale netwerksites, kunnen een aantal interessante conclusies worden getrokken. Het volledige verslag van de enquête is te lezen op de website van NJR.

In het onderzoek worden drie verschillende manieren waarop jongeren in contact komen met reclame op social media aangehaald:

  • groepen
  • spelletjes
  • persoonlijke berichten.

Een groot deel van de jongeren realiseren zich wel dat bedrijven deze strategieën hanteren om reclameboodschappen te corresponderen. Daarom zijn er maar weinigen die zich laten overhalen tot uiteindelijke consumptie en om dus daadwerkelijk in te gaan op die advertenties en een dienst of product te kopen. Jongeren worden steeds meer experts in het kunnen selecteren en negeren van voor hun relevante of niet-relevante advertenties.

Jongeren zijn meestal terughoudend

De mate van consumptie onder jongeren verschilt van de gehanteerde strategie.

  • Groepen: Jongeren die lid zijn van social netwerkgroep zijn dit omdat men op de hoogt wilt blijven van het merk. Deze groep gaat het meeste in op aanbiedingen, meer dan bij de andere twee manieren.
  • Spelletjes: social media spelletjes zijn een ware trend bij jongeren maar na het spelen negeert men meestal de reclameboodschap .
  • Persoonlijke berichten: Berichten die ongevraagd worden verstuurd krijgen in de meeste gevallen geen aandacht.

Toch zijn niet alle jongeren ongevoelig voor social media marketing. Zo zijn laaggeschoolde jongeren en jongeren van niet-Westerse komaf minder op de hoogte van de achterliggende bedoelingen van online adverteerders. Laaggeschoolden gaan sneller in op aanbiedingen en een deel van hen voelt zich naderhand opgelicht , wat de adverteerder natuurlijk niet ten goede komt.

Jongeren zijn op de hoogte

In de meeste gevallen zijn jongeren goed op de hoogte gebracht om op te passen voor misleidende reclame, vooral meisjes en jongeren onder de 15.

De conclusie van het onderzoek is dat jongeren in de meeste gevallen zeer goed geïnformeerd zijn en afstand houden van deze online advertenties. De jeugd is wel te vinden voor merken maar is ook in deze gevallen wel op de hoogte van de achterliggende gedachte.

De jongeren luisteren ten slotte meestal naar elkaar en niet of minder naar reclameboodschappen. De vele reclames zorgen er eerder voor dat jongeren steeds meer alert zijn voor misleidende promotiecampagnes.

Online advertenties moeten dus steeds relevanter worden en trachten om minder vervelend te zijn. Ze moeten ook duidelijk zijn zodat iedereen precies weet wat de bedoeling van zulke advertenties is. Adverteerders moeten ten slotte ook proberen hun advertenties beter te richten op de bedoelde doelgroepen. Mensen die helemaal geen connectie hebben met een bepaald product zullen een slecht beeld vormen van de adverteerder wanneer ze werkelijk lastig gevallen worden met vervelende advertenties. Wie aandacht verdient, zal het ook krijgen.

2 Comments
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *