Open Site Explorer update: Mozscape updates voor augustus en september

SEOmozIn een vorig bericht gaven we meer duidelijkheid omtrent het dalende aantal gerapporteerde externe links (en root domains) en domain authority in Open Site Explorer. Zwart op wit beweren is natuurlijk altijd gevaarlijk, maar belangrijk om weten was dat de verkleinde indexgrootte van Mozscape (de index waarop Open Site Explorer en andere SEOmoz tools steunen) wellicht de schuldige was voor de vertekende cijfers. De index was qua grootte gehalveerd, ten opzichte van die van mei. Dus een kleinere index staat gelijk aan een kleiner aantal gerapporteerde links die kunnen gebruikt worden voor de berekening van link metrics.

Moz (het bedrijf achter SEOmoz) is op volle toeren bezig met een eigen server farm op te zetten, om zo een stabielere service te kunnen aanbieden. In juni hadden ze immers te kampen met zware technische problemen, waardoor de Mozcape indices voor een groot deel terug herbouwd moesten worden.

Meest recente Mzoscape index nog altijd relatief klein in omvang

Wat betreft Open Site Explorer en de accuratesse van zijn rapportering – voor augustus bedroeg de Mozscape index 69 miljard URL’s, nog kleiner dan de index van juli dus (~75 miljard URL’s). Met het oog op de fluctuaties tussen de index updates te minimaliseren, werd nog geen twee weken daarna al een nieuwe index opgeleverd die opnieuw kleiner van omvang was (~60 miljard URL’s). De meest recente index (die van september) klimt opnieuw lichtjes in omvang naar ongeveer 64 miljard gecrawlde URL’s.

Dus…?

Bottom line is dat je (zoals in ons vorig artikel al werd aangestipt) OSE cijfers relatief moet analyseren. Zoals blijkt uit de cijfers hierboven, is de meest recente Mozscape index nog altijd kleiner in omvang dan die van juli en daarvoor. Strikt genomen zou je dus een daling in externe links en domain/page authority gewaar kunnen worden in OSE doorheen de tijd. Daarom raden we je aan om je link metrics in relatie tot je concurrenten te beschouwen. Vergelijk, vergelijk, vergelijk en snuffel eens rond in hun linkprofiel! Identificeer links of domeinen die vaak terugkomen bij verschillende concurrenten en weeg af of dit eventueel een opportuniteit voor jouw website zou kunnen betekenen. Zorg ervoor dat je steeds in relevante sferen blijft!

Executive Summary

Mozscape index updates voor augustus en september
De Mozscape index voor september stijgt weer terug lichtjes in omvang, vergeleken met die van augustus. Maar spiegel je cijfers in Open Site Explorer aan die van je concurrenten, beschouw ze nooit als een absoluut gegeven!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *