Miva en Blinx gaan samenwerken

Blinx is een video search engine die door de samenwerking zal Miva nu ook geo-targeted, content-related PPC advertenties leveren aan de Blinkx gebruikers. Miva zou hiermee een breder publiek willen aanspreken.

Lees meer…

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *