Microsoft pusht Enterprise customers naar live search via gratis credits

Volgens een loyale bloglezer van John Batelle vernemen we dat Microsoft alle middelen begint in te zetten om de Google-gebruiker tot een Microsoft Live-gebruiker om te vormen.

Microsoft zou voor zijn ‘enterprise customers’ een programma hebben uitgedokterd dat deze klanten van gratis service en produkten zou voorzien indien de bedrijven enkel microsoft live en dus niet Google of Yahoo zouden toelaten in hun bedrijf. Straf, maar het spel wordt stillaan op scherp gespeeld.

Steve Ballmer, Microsoft’s CEO begint ondertussen wel een afgezaagd liedje af te steken door telkens weer te herhalen dat Google maar 1 product heeft en dat de rest wel ‘cute’ is.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *