Klikfraude geen invloed op online marketing uitgaven

Onderzoek uitgevoerd door William Blair & Company onder 120 marketing pro’s aangesloten bij ‘t Chicago Institute of Marketing wijst uit dat de zorgen om klikfraude aanzienlijk zijn, maar dat ‘t geen weerslag zal hebben op de overall online marketinguitgaven in 2006. 64% van de ondervraagden in het onderzoek gaf aan dat klikfraude geen lange-termijn bedreiging vormt voor search engine marketing.

De experts verwachten dat de sector een gemiddelde groei van 20% bij een stijgend prijsniveau van 8,4% zal kennen. Verder bestaat er volgens het onderzoek vertrouwen in Yahoo’s nieuws Panama platform, maar zijn de verwachtingen rond MSN-search door de komst van Adcenter niet verbeterd.

Check de website van het bureau voor het volledige onderzoek (pdf)

(bron: Molblog)

Executive Summary

Onderzoek uitgevoerd door William Blair & Company onder 120 marketing pro’s aangesloten bij ‘t Chicago Institute of Marketing wijst uit dat de zorgen om klikfraude aanzienlijk zijn, maar dat ‘t geen weerslag zal hebben op de overall online marketinguitgaven in 2006. 64% van de ondervraagden in het onderzoek gaf aan dat klikfraude geen lange-termijn bedreiging vormt voor search engine marketin

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *