Internet trends

Rapport van Morgan Stanley over de toekomst van het (mobiel) internet. Er wordt ook nagegaan hoe Google en Yahoo hier mee omgaan en welke mogelijkheden dit schept voor adverteerders…

Lees het rapport

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *