Inspiration Day 2007

Queromedia was vrijdag l.l. met plezier spreker op de inspiration day 2007 van DBfact. Een mooie opkomst, met een geinteresseerd publiek en zeer terechte vragen. Uit een kleine quiz bleek echter dat we nog heel wat evangeliewerk te verrichten hebben.

Voor geïnteresseerden in de presentatie aldaar: http://www.slideshare.net/Tomb/inspiration-day-2007-quero-media/

Veel plezier ermee!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *