Google voegt top Stijgers/Dalers rapportage toe aan Adwords

Google heeft recent een handige nieuwe feature toegevoegd aan het Adwords platform. Het gaat om het Top Movers Report, oftewel een rapportage die aanduidt welke campagnes de hoogste veranderingen hebben ondergaan op vlak van kliks en kosten tussen twee tijdstippen.

In het Nederlands is de nieuwe feature te vinden onder de naam Top stijgers/dalers in de Dimensies tab. Het rapport vergelijkt de performance gedurende twee opeenvolgende tijdspannes van gelijke lengte, en vertoont de campagnes en de advertentiegroepen die de grootste veranderingen hebben ondergaan tijdens deze twee tijdspannes. Je kan een periode kiezen van 7 dagen, 14 dagen of 28 dagen, of je kan ook rapporten bekijken die gegenereerd zijn in de laatste 90 dagen.

Dashboard met top stijgers en dalers

Wanneer je het rapport Top stijgers/dalers selecteert, zie je bovenaan een dashboard die de 10 grootste veranderingen samenvat. Zo krijg je het totaal van de top toenamen te zien en het totaal van de top afnamen, voor zowel kliks als kosten. De veranderingen in niet als “top” worden beschouwd, zijn gegroepeerd onder “Andere wijzigingen”.

Gedetailleerde tabel van top stijgers

Onder het dashboard met het overzicht vind je een detail van alle top stijgers. De tabellen tonen enerzijds de gegevens voor de kosten, en anderzijds de gegevens op vlak van kliks. Je kan de gegevens wijzigen door in het dashboard ofwel kosten ofwel aantal klikken te selecteren.

De gedetailleerde tabellen zijn bovendien uitgesplitst al naargelang het netwerk waarin de campagnes en de advertentiegroepen actief zijn. Op die manier is het makkelijk te zien of een bepaalde verandering afkomstig is uit het zoeknetwerk of het display netwerk.

Mogelijke oorzaken

Ook handig is dat Google zelf aanduidt wat de mogelijke oorzaak van een stijging of daling is dankzij de regel “Possible causes” of mogelijke oorzaken. In deze sectie staat bijvoorbeeld dat de biedingen werden verhoogd of verlaagd, en dat dit dus een mogelijke oorzaak kan zijn van veranderingen in de ad group of campagne. Er is bovendien ook een link toegevoegd, waarbij je snel de wijzigingsgeschiedenis kan bekijken. Een handige time saver in dit geval.

Executive Summary

Top Movers Report
Google heeft het top Stijgers/Dalers rapport toegevoegd aan de tab Dimensies in het Adwords platform.

1 Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *