Zoeken op de gsm

Het is zover: zoeken in Google kan nu ook vanop de gsm. Het is zelfs mogelijk om te zoeken naar afbeeldingen en dergelijke vanop je gsm.
Ook voor Yahoo bestaat deze mogelijkheid al…

google cell phone example
http://mobile.google.com/
http://mobile.yahoo.com/

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *