Google España: “organizar toda la informacià³n del mundo y hacerla accesible y àºtil”

De derde dag van de beurs werd hier geopend door Isabel Aguilera, directrice van Google Spanje & Portugal. De lezing begon naar goede Spaanse gewoonte een half uur te laat en met een 100-tal aanwezigen in de zaal was de opkomst eerder schaars.

Isabel sprak over de huidige trends in marketing en mediaconsumptie, de groeiende opportuniteiten die er bestaan om online klanten te werven en te adverteren en het business model van Google. Ook in Spanje is de kloof tussen het gebruik van het Internet en het budget dat geïnvesteerd wordt in online marketing enorm groot: de Spanjaarden spenderen 27% van hun tijd online ten opzichte van 2% van het totale advertentiebudget.

Google wil in deze tijden waarin alles complexer wordt eenvoud aanbieden en zweert bij de focus op de gebruiker. Door de gebruikers van hun producten tevreden te houden en steeds meer eenvoudig te gebruiken producten aan te bieden zal het aantal steeds blijven toenemen, waardoor ook de interesse van de adverteerders zal blijven toenemen en Google hoe langer hoe meer geld zal kunnen halen uit hun advertentiekanalen.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *